Język polski

Dobra praktyka

Na Karynach i Palatynie - prezentacja

Drukuj

Autor
Pracownia Języka Polskiego
Krótki opis
Prezentacja może być wykorzystana w trakcie omawiania świata przedstawionego w powieści lub jako podsumowanie cyklu lekcji dotyczących "Quo vadis".
Przygotuj

Rzutnik multimedialny.

Cele praktyki

Pogłębienie wiedzy na temat świata przedstawionego w lekturze. Wzbudzenie zainteresowania tekstem.

Treść

Załączniki zawierają prezentację i komentarz do poszczególnych slajdów.

Komentarz

Narzedzie powstało w toku badania "Dydaktyka literatury i języka polskiego w gimnazjum w swietle nowej podstawy programowej".

Słowa kluczowe
Załączniki
Linki

Utwór jest chroniony prawem autorskim. Zasady i warunki korzystania z niego określa Regulamin Serwisu Bazy Dobrych Praktyk.


"Masz uwagi do treści? Uważasz, że zawiera błąd? Napisz na bnd@ibe.edu.pl

* Chcesz otrzymywać informacje o nowych zadaniach?

Zaprenumeruj newsletter na pierwszej stronie "Entuzjaści Edukacji"

* Słowa kluczowe

argumentacja   cyberprzemoc   interpretacja   media   pisanie   praca w grupach   rozprawka   słowo i obraz   świadomość językowa   tekst argumentacyjny   tekst literacki   tekst nieliteracki   teza   tworzenie   zachęta do lektury   
.