Chemia

Wiązka zadań

Roztwór soli fizjologicznej

Drukuj

Sugerowane przeznaczenie Praca na lekcji

Zadanie

Długotrwała praca przy komputerze może powodować zaczerwienienie i pieczenie oczu. Aby złagodzić ich podrażnienie, stosuje się czasem sól fizjologiczną, czyli 0,9% (0,9-procentowy) roztwór chlorku sodu w wodzie.

Wybierz prawidłową odpowiedź dotyczącą roztworu soli fizjologicznej.

`square` A. W 100 gramach roztworu soli fizjologicznej znajduje się dokładnie 9 gramów czystego chlorku sodu.
`square` B. W 100 gramach roztworu soli fizjologicznej znajduje się dokładnie 100 g wody.
`square` C. Aby przyrządzić 100 gramów soli fizjologicznej należy wsypać 0,9 g chlorku sodu do 100 g wody i wymieszać roztwór.
`square` D. Aby przyrządzić 100 gramów soli fizjologicznej należy wsypać 0,9 g chlorku sodu do 99,1 g wody i wymieszać roztwór.

Odpowiedź, podstawa programowa i omówienie zadania

Poprawna odpowiedź

D

Wymaganie ogólne

2.1 Rozumowanie i zastosowanie nabytej wiedzy do rozwiązywania problemów. Uczeń opisuje właściwości substancji i wyjaśnia przebieg prostych procesów chemicznych;
2.2 Rozumowanie i zastosowanie nabytej wiedzy do rozwiązywania problemów. Uczeń zna związek właściwości różnorodnych substancji z ich zastosowaniami i ich wpływ na środowisko naturalne;
3.2 Opanowanie czynności praktycznych. Uczeń projektuje i przeprowadza proste doświadczenia chemiczne.

Wymaganie szczegółowe

5.6 Woda i roztwory wodne. Uczeń prowadzi obliczenia z wykorzystaniem pojęć: stężenie procentowe, masa substancji, masa rozpuszczalnika, masa roztworu, gęstość/ oblicza stężenie procentowe roztworu nasyconego w danej temperaturze (z wykorzystaniem wykresu rozpuszczalności).

Komentarz

Przedstawiony w zadaniu problem dotyczy jednej z podstawowych umiejętności, jakie uczeń powinien zdobyć w trakcie nauki chemii na III etapie edukacyjnym – umiejętności przyrządzenia roztworu o zadanym stężeniu. Umiejętność taka może być przydatna zarówno na dalszych etapach kształcenia, jak i w sytuacjach spotykanych w życiu codziennym. Jednej z takich sytuacji dotyczy powyższe zadanie. Sól fizjologiczna nie występuje wprost w podstawie programowej przedmiotu chemia, jednakże jest to roztwór złożony z chlorku sodu oraz wody, czyli substancji wymienianych zarówno w podstawie programowej, jak i szeroko dostępnych w życiu codziennym oraz w szkolnych laboratoriach. Zarówno skład roztworu, jak i jego stężenie podane są w treści zadania, więc uczeń nie musi posiadać żadnych dodatkowych wiadomości na ten temat.

Aby wybrać prawidłową odpowiedź, niezbędne jest zrozumienie następujących pojęć: stężenie procentowe, masa substancji, roztwór i rozpuszczalnik (5.6). Najczęstszą przyczyną złej odpowiedzi w zadaniu jest mylenie dwóch ostatnich pojęć. W tym wypadku niezbędna jest umiejętność analizy składu prostego roztworu, czyli zrozumienia co jest substancją rozpuszczoną, a co rozpuszczalnikiem, i ile wynosi ich łączna masa, czyli masa roztworu. Godnym odnotowania jest fakt, że dane w zadaniu są przedstawione w taki sposób, że do wykonania obliczeń nie jest potrzebne użycie kalkulatora. Uczniowi w żaden sposób nie narzuca się z góry sposobu liczenia – zadanie można policzyć stosując wzór na stężenie procentowe, ale uczeń może również skorzystać z prostych zasad obliczania proporcji.


Utwór jest chroniony prawem autorskim. Zasady i warunki korzystania z niego określa Regulamin Serwisu Bazy Dobrych Praktyk.

"Masz uwagi do treści? Uważasz, że zawiera błąd? Napisz na bnd@ibe.edu.pl

* Chcesz otrzymywać informacje o nowych zadaniach?

Zaprenumeruj newsletter na pierwszej stronie "Entuzjaści Edukacji"

* Słowa kluczowe

absorpcja   acetylen   Ag   alkany   alken   alkeny   alkiny   alkohol   alkohol absolutny   alkohol etylowy   alotropia   aluminium   aminokwas   analiza   anion   Aspiryna   atom   Au   azotan potasu   azotan sodu   
.