Geografia

Wiązka zadań

Prognoza pogody

Drukuj

Sugerowane przeznaczenie Praca na lekcji

Opis wiązki zadań

Zadanie wraz z komentarzem pochodzi z publikacji:

Ostrowska B., Spalik K., red., 2010, Umiejętności złożone w nauczaniu historii i przedmiotów przyrodniczych. Warszawa: Wydawnictwo Instytutu Filozofiii i Socjologii PAN.

Publikacja jest pokłosiem projektu badawczego finansowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną oraz Europejski Fundusz Społeczny.

Zadanie

W  lipcu nadano w  radio komunikat Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW):

Dziś mamy ostatni dzień oddziaływania wyżu z centrum nad Węgrami. Od jutra zacznie nad Polskę napływać masa powietrza polarno-morskiego, znajdziemy się na skraju niżu znad północnego Atlantyku.

Jakiej pogody możemy się spodziewać po takim komunikacie?

Lp. Zmiana pogody Czy można się jej spodziewać?
1. Wzrośnie średnia temperatura dobowa. `square` Tak  /   `square` Nie
2. Wystąpią opady. `square` Tak  /   `square` Nie
3. Wzrośnie ciśnienie atmosferyczne. `square` Tak  /   `square` Nie
4. Niebo stanie się bezchmurne. `square` Tak  /   `square` Nie


Odpowiedź, podstawa programowa i omówienie zadania

Poprawna odpowiedź

1. Nie
2. Tak
3. Nie
4. Nie

Wymaganie ogólne

2.2 Identyfikowanie związków i zależności oraz wyjaśnianie zjawisk i procesów. Uczeń identyfikuje związki i zależności w środowisku przyrodniczym, gospodarce i życiu społecznym w różnych skalach przestrzennych (lokalnej, regionalnej, krajowej, globalnej)
3.2 Stosowanie wiedzy i umiejętności geograficznych w praktyce. Uczeń stosuje wiadomości i umiejętności geograficzne w życiu codziennym, m.in. w racjonalnym wykorzystaniu zasobów środowiska.

Wymaganie szczegółowe

4.4. Położenie i środowisko przyrodnicze Polski. Uczeń podaje główne cechy klimatu Polski.

Komentarz

Zadanie ma sprawdzić, czy uczeń potrafi poprawnie zinterpretować komunikat meteorologiczny. Ciekawą trudnością jest forma prognozy – komunikat radiowy – ponieważ większość prognoz, z jakimi uczeń się spotyka, to schematyczne mapy, pokazujące za pomocą symboli graficznych zachmurzenie, opady, temperaturę czy fronty atmosferyczne.

W  celu rozwiązania zadania uczeń powinien zauważyć jakiej pory roku dotyczy opisana sytuacja i wiedzieć, jaki jest wpływ masy powietrza polarno-morskiego na stan pogody w Polsce latem. Niezbędna jest tu znajmość znaczenia pojęć pogoda, masy powietrza, niż, wyż oraz umieć kategoryzować informacje. Warto podkreślić, że nie pytamy go o definicje tych pojęć, za to wymagamy ich rozumienia i wykorzystania.

W pierwszym wierszu mowa jest o wzroście średniej temperatury – takiej zmiany jednak nie można się spodziewać przy napływie mas powietrza polarno-morskiego. Wilgotne powietrze znad Atlantyku najprawdopodobniej przyniesie opady (wiersz 2), a zatem niebo będzie zachmurzone (wiersz 4). Z samej wzmianki o niżu uczeń powinien wywnioskować, że ciśnienie atmosferyczne nie wzrośnie (wiersz 3).

Przedstawione zadanie nie należy do trudnych, ponieważ na lekcjach omawiane są zarówno czynniki kształtujące pogodę, jak i właściwości mas powietrza morskiego i kontynentalnego. Innymi słowy, wiadomości niezbędne do rozwiązania zadania nie powinny być dla uczniów barierą.


Utwór jest chroniony prawem autorskim. Zasady i warunki korzystania z niego określa Regulamin Serwisu Bazy Dobrych Praktyk.

"Masz uwagi do treści? Uważasz, że zawiera błąd? Napisz na bnd@ibe.edu.pl

* Chcesz otrzymywać informacje o nowych zadaniach?

Zaprenumeruj newsletter na pierwszej stronie "Entuzjaści Edukacji"

* Słowa kluczowe

Afryka   akumulacja   Alpy   Antarktyda   Antarktyka   Arktyka   atlas   Australia   Austria   autostrada   Azja   Bałtyk   biblioteka   biografia   Bornholm   Chile   Chiny   chmura pyłu   cień   Cieśnina Gibraltarska   
.