Historia

Wiązka zadań

Sokrates

Drukuj

Sugerowane przeznaczenie Praca na lekcji, Sprawdzian

Opis wiązki zadań
Zadanie opiera się na ciekawym źródle ikonograficznym spoza kręgu kultury europejskiej. Taki materiał wymaga daleko posuniętej ostrożności, gdyż - właśnie ze względu różnice kulturowe - wszelkie próby interpretacji przedstawienia są obarczone wysokim ryzykiem błędu polegającego na  odczytywaniu obrazu w obcym dla niego kontekście. Jednak ilustracja, przedstawiająca nauczającego Sokratesa ukazanego w wyraźnie niegreckim stroju, a dodatkowo opisana arabskim pismem dość jednoznacznie świadczy o adaptacji elementów cywilizacji greckiej przez Arabów, co z kolei pozwala postawić proste pytanie o miejsce i znaczenie Arabów dla przechowania dzieł i myśli kultury antycznej. Zadanie można wykorzystać na lekcji jako wprowadzenie do wątku poświęconego roli świata arabskiego w przekazywaniu dorobku kulturowego pomiędzy Wschodem a Zachodem (Podstawa Programowa 8.3).

   

Na podstawie ilustracji wykonaj polecenie.
sokrates
Sokrates w otoczeniu uczniów
http://www.oocities.org/syg_chik/tazkirah2.htm

Zadanie

Dokończ rozpoczęte zdanie dobierając po jednym wyrazie z każdej kolumny. Zaznacz literę A, B lub C oraz numer 1, 2 lub 3.

Powyższa ilustracja jest dowodem na znajomość kultury
 
sokrates2

Odpowiedź, podstawa programowa i omówienie zadania

Poprawna odpowiedź

A 2

Wymaganie ogólne

1.2 Chronologia historyczna. Uczeń dostrzega zmiany w życiu społecznym oraz ciągłość w rozwoju kulturowym i cywilizacyjnym.
2.1 Analiza i interpretacja historyczna. Uczeń wyszukuje oraz porównuje informacje pozyskane z różnych źródeł i formułuje wnioski.

Wymaganie szczegółowe

6.1 Dziedzictwo antyku. Uczeń charakteryzuje najważniejsze osiągnięcia kultury materialnej i duchowej antycznego świata w różnych dziedzinach: filozofii, nauce, architekturze, sztuce, literaturze.
8.3 Arabowie i świat islamski. Uczeń wyjaśnia rolę Arabów w przekazywaniu dorobku kulturowego pomiędzy Wschodem a Zachodem.

Komentarz

Właściwe wykonanie zadania wymaga z jednej strony znajomości postaci Sokratesa i łączenia go z kulturą grecką, z drugiej - rozpoznania na ilustracji pisma arabskiego. Konieczna jest również podstawowa znajomość chronologii z dziejów świata starożytnego, która umożliwi poprawne określenie kierunku, w jakim mogły następować relacje między tymi kulturami. Wskazanie odpowiedzi błędnych może świadczyć o  nieznajomości podstawowej faktografii dotyczącej historii pisma, czołowych osiągnięć i postaci kultury greckiej lub o problemach z zakresu chronologii (związki poprzedzania i równoczesności.

Słowa kluczowe

ikonografia | starożytność

Utwór jest chroniony prawem autorskim. Zasady i warunki korzystania z niego określa Regulamin Serwisu Bazy Dobrych Praktyk.

"Masz uwagi do treści? Uważasz, że zawiera błąd? Napisz na bnd@ibe.edu.pl

* Chcesz otrzymywać informacje o nowych zadaniach?

Zaprenumeruj newsletter na pierwszej stronie "Entuzjaści Edukacji"

* Słowa kluczowe

genealogia   ikonografia   mapa   nowożytność   starożytność   statystyka   średniowiecze   tekst    XIX w.   XX w.   
.