Biologia

Wiązka zadań

Wybielanie zębów

Drukuj

Sugerowane przeznaczenie Praca na lekcji, Sprawdzian

Zadanie

Biuro badań rynku miało za zadanie porównanie skuteczności nowej wybielającej pasty do zębów z pastą już funkcjonującą na rynku. Producent nowej pasty zapewniał, że widoczna różnica w zabarwieniu zębów pojawi się już po 7 dniach stosowania tej pasty. 
Do badania zebrano ochotników, którzy zgodzili się przez 7 dni testować reklamowaną pastę. Ochotników podzielono na 2 grupy:

  • I grupa: 30 osób palących i 30 niepalących stosowało nową pastę wybielającą, 
  • II grupa: 30 osób palących i 30 niepalących stosowało inną pastę wybielającą, która była obecna już od dawna na rynku.

U wszystkich ochotników przed badaniem określono barwę ich zębów.

Wybierz poprawne dokończenie zdania.

Aby stwierdzić, czy nowa pasta jest rzeczywiście skuteczniejsza niż pasta od dawna obecna na rynku, należy porównać zabarwienie zębów osób

`square` A. palących i niepalących po 7 dniach stosowania nowej pasty wybielającej.
`square` B. z grupy I i II przed zastosowaniem nowej pasty i po jej zastosowaniu.
`square` C. palących przed zastosowaniem nowej pasty i po jej zastosowaniu.
`square` D. niepalących przed zastosowaniem nowej pasty i po jej zastosowaniu.
`square` E. palących i niepalących stosujących nową pastę wybielającą z zabarwieniem zębów 30 innych, losowo wybranych osób.

Odpowiedź, podstawa programowa i omówienie zadania

Poprawna odpowiedź

B

Wymaganie ogólne

2.1 Znajomość metodyki badań biologicznych. Uczeń planuje, przeprowadza i dokumentuje obserwacje i proste doświadczenia biologiczne.
4.1 Rozumowanie i argumentacja. Uczeń interpretuje informacje i wyjaśnia zależności przyczynowo-skutkowe między faktami, formułuje wnioski.

Wymaganie szczegółowe

Komentarz

Zadanie sprawdza rozumienie przez ucznia, czym jest próba kontrolna i jaką rolę spełnia w procedurze badawczej. Dodatkową zaletą zadania jest to, że jego treść odnosi się do często pojawiających się w mediach informacji o „cudownych” środkach i lekach, których badanie wykazało, że mają jakoby zbawienny wpływ na wiele schorzeń i przypadłości człowieka (np. przebarwienia zębów). Podstawowa znajomość procedury badawczej, w tym m.in. roli próby kontrolnej, pozwoli spojrzeć krytycznie na tego typu informacje medialne i właściwie je ocenić.

Zadanie odnosi się do celów kształcenia, czyli wymagań ogólnych; stopień opanowania treści kształcenia nie jest w nim diagnozowany. Nawiązuje jednak do treści z działu VI.3. Układ pokarmowy i odżywianie się i z działu VII. Stan zdrowia i choroby (p. 8. Uczeń przedstawia podstawowe zasady higieny). Może być zatem elementem sprawdzianu lub też posłużyć jako materiał do pracy na lekcji z tych działów.

Trudność zadania polega na tym, że przedstawione w nim badanie ma na celu odpowiedź na więcej pytań badawczych, a nie tylko na to jedno, które pojawia się w poleceniu. Badanie zaprojektowano, aby oszacować efekt wybielający nowej pasty u palaczy i osób niepalących oraz sprawdzić jej skuteczność w porównaniu z pastą obecną już na rynku. Polecenie odnosi się tylko do ostatniego pytania badawczego i dla niego uczeń musi wskazać porównywane próby. 


Utwór jest chroniony prawem autorskim. Zasady i warunki korzystania z niego określa Regulamin Serwisu Bazy Dobrych Praktyk.

"Masz uwagi do treści? Uważasz, że zawiera błąd? Napisz na bnd@ibe.edu.pl

* Chcesz otrzymywać informacje o nowych zadaniach?

Zaprenumeruj newsletter na pierwszej stronie "Entuzjaści Edukacji"

* Słowa kluczowe

aberracje chromosomowe   adaptacja zwierząt   AIDS   albinizm   Alfred R. Wallace   alkohol   allel   allel dominujący   allel recesywny   aminokwasy   analiza   analiza tekstu   analiza wykresów   analiza wyników   anatomia liścia   anemia sierpowata   anoreksja   antagonizm działania   antybiotyki   argumentacja   
.