Matematyka

Wiązka zadań

Samochodem czy na rowerze?

Drukuj

Sugerowane przeznaczenie Praca na lekcji

Zadanie

Samochód przebył drogę 36 km ze średnią prędkością `72 (km)/(h)` Chłopiec na rowerze przejechał tę samą drogę ze średnią prędkością `18(km)/(h)` ` ` . O ile minut krócej jechał samochód niż chłopiec na rowerze?

A. o 30 minut

B. o 90 minut

C. o 120 minut

D. o 150 minut

Odpowiedź, podstawa programowa i omówienie zadania

Poprawna odpowiedź

B.

Wymaganie ogólne

2. Wykorzystywanie i interpretowanie reprezentacji. Uczeń używa prostych, dobrze znanych obiektów matematycznych, interpretuje pojęcia matematyczne i operuje obiektami matematycznymi.

Wymaganie szczegółowe

1.7 Liczby wymierne dodatnie. Uczeń stosuje obliczenia na liczbach wymiernych do rozwiązywania problemów w kontekście praktycznym, w tym do zamiany jednostek (jednostek prędkości, gęstości itp.).

Komentarz

Treści dotyczace prędkości, drogi i czasu zawarte są w podstawie programowej szkoły podstawowej, ale mogą pojawić się również na egzaminie gimnazjalnym. Zadania związane z tymi zagadnieniami sprawiają uczniom wiele trudności, należy więc w gimnazjum do nich powracać.

Dystraktory w zadaniu zostały dobrane tak, aby odpowiadały konkretnym, popełnianym przez uczniów, błędom. Jeśli uczeń wybrał odpowiedź 120 minut lub 30 minut, to oznacza, że rozwiązał fragment zadania - obliczył czas jazdy chłopca lub samochodu. Wybór odpowiedzi 150 minut może świadczyć o błędzie ucznia w zamianie jednostek (1 godzina=100 minut).

Zadanie to można bez trudu modyfikować w kierunku jego ułatwienia lub utrudnienia, zmieniając dane (inne liczby, czas jazdy zamiast przebytej drogi itd.) lub zmieniając pytanie. Można również przy tej okazji przypomnieć zamianę jednostek.


Utwór powstał w ramach projektu "Badanie jakości i efektywności oraz instytucjonalizacja zaplecza badawczego” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

"Masz uwagi do treści? Uważasz, że zawiera błąd? Napisz na bnd@ibe.edu.pl