Matematyka

Wiązka zadań

Loteria

Drukuj

Sugerowane przeznaczenie Praca na lekcji, Sprawdzian, Praca domowa

Zadanie

Do loterii przygotowano 60 losów w tym 15 wygrywających. Monika kupiła pierwszy los i wygrała. Drugi los kupiła Agnieszka. Jakie jest prawdopodobieństwo, że jej los był wygrywający?

A. `1/14`

B. `1/59`

C. `14/59`

D. `14/60`

Odpowiedź, podstawa programowa i omówienie zadania

Poprawna odpowiedź

C.

Wymaganie ogólne

4. Użycie i tworzenie strategii. Uczeń stosuje strategię jasno wynikającą z treści zadania, tworzy strategię rozwiązania problemu.

Wymaganie szczegółowe

9.5 Statystyka opisowa i wprowadzenie do rachunku prawdopodobieństwa. Uczeń analizuje proste doświadczenia losowe (np. rzut kostką, rzut monetą, wyciąganie losu) i określa prawdopodobieństwa najprostszych zdarzeń w tych doświadczeniach (prawdopodobieństwo wypadnięcia orła w rzucie monetą, dwójki lub szóstki w rzucie kostką, itp.).

Komentarz

W tym zadaniu podstawową trudnością jest zrozumienie sytuacji opisanej w zadaniu. Nietypowe dla ucznia jest to, że występują tu dwa losowania i wynik pierwszego determinuje szansę wygranej w drugim losowaniu.  

Słowa kluczowe

prawdopodobieństwo

Utwór powstał w ramach projektu "Badanie jakości i efektywności oraz instytucjonalizacja zaplecza badawczego” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

"Masz uwagi do treści? Uważasz, że zawiera błąd? Napisz na bnd@ibe.edu.pl