Biologia

Wiązka zadań

Bylica pospolita

Drukuj

Sugerowane przeznaczenie Praca na lekcji, Sprawdzian

Bylica pospolita to roślina wieloletnia o niepozornych zielonkawych kwiatach. Zapylanie i rozsiewanie owoców odbywa się za pośrednictwem wiatru. Jej pyłki są jednym z najczęstszych czynników wywołujących u ludzi alergie, objawiające się m.in. zapaleniem spojówek. Liście i korzenie tej rośliny zawierają olejki eteryczne, żywice i inne związki pobudzające czynności wydzielnicze układu pokarmowego. Czasem jest stosowana jako przyprawa do mięs i sałatek. Kiedyś uważano ją za roślinę magiczną – zerwana w wigilię dnia świętego Jana wykazywała rzekomo moc chroniącą człowieka przed chorobami.

Zadanie 1

(1) Bylica to roślina należąca do

`square` A. paproci,

`square` B. nagonasiennych,

`square` C. okrytonasiennych,

(2) ponieważ

`square` A. jest wieloletnia.

`square` B. posiada kwiaty.

`square` C. jest wiatropylna.

`square` D. wykształca owoce.

Odpowiedź, podstawa programowa i omówienie zadania

Poprawna odpowiedź

(1)   C

(2)   D

Wymaganie ogólne

1.1 Znajomość różnorodności biologicznej i podstawowych procesów biologicznych. Uczeń opisuje, porządkuje i rozpoznaje organizmy.
3.3 Poszukiwanie, wykorzystanie i tworzenie informacji. Uczeń rozumie i interpretuje pojęcia biologiczne, zna podstawową terminologię biologiczną.

Wymaganie szczegółowe

3.8. Systematyka – zasady klasyfikacji, sposoby identyfikacji i przegląd różnorodności organizmów. Uczeń obserwuje okazy i porównuje cechy morfologiczne glonów i roślin lądowych (mchów, widłaków, skrzypów, paproci, nagozalążkowych i okrytozalążkowych), wymienia cechy umożliwiające zaklasyfikowanie organizmu do wymienionych wyżej grup oraz identyfikuje nieznany organizm jako przedstawiciela jednej z nich na podstawie obecności tych cech.

Komentarz

Mierzona tym zadaniem umiejętność to selekcja informacji i wybór odpowiednich argumentów opartych na posiadanych wiadomościach na temat podziału systematycznego roślin. Aby poprawnie rozwiązać zadanie, wystarczy znać podstawowe cechy okrytonasiennych odróżniające je od pozostałych grup roślin. Odpowiedź znajduje się w drugim zdaniu tekstu. Jeżeli uczeń wie, że owoce wytwarzają tylko rośliny okrytonasienne, nie powinien mieć problemu z poprawnym rozwiązaniem. Pozostałe informacje dotyczące bylicy nie mają związku z właściwym jej sklasyfikowaniem. Wśród uczniów, którzy rozwiązywali to zadanie podczas standaryzacji, bardzo niewielu dokonało prawidłowego wyboru. Niespełna 5% uczniów zaznaczyło obie poprawne odpowiedzi. Co istotne, nawet uczniowie, którzy dobrze poradzili sobie z innymi zadaniami w teście, nie potrafili zaklasyfikować bylicy do odpowiedniej grupy roślin. Większość badanych uczniów przyporządkowała bylicę do roślin nagonasiennych (55%), wskazując jako argument to, iż jest wiatropylna (56%). Nie można wykluczyć, iż uczniowie kojarzą nagonasienne jako rośliny w ogromnej większości wiatropylne, stąd taka konfiguracja zaznaczanych odpowiedzi. Tylko 26% uczniów poprawnie wskazało bylicę jako roślinę okrytonasienną, natomiast właściwą odpowiedź w drugiej części zadania zaznaczyło zaledwie 8%. Zaledwie 4,5% uczniów prawidłowo rozwiązało całe zadanie, wskazując na okrytonasienne i dobierając odpowiedni argument na poparcie swojego wyboru. Nie ulega więc wątpliwości, że większość uczniów, którzy poprawnie odpowiedzieli w części 1, nie skorzystała z informacji zawartej w tekście (o rozsiewaniu owoców), a zatem ich poprawna odpowiedź jest przypadkowa. Bardzo słaby wynik uzyskany przez uczniów w tym zadaniu wskazuje jednoznacznie, iż uczniowie mają braki w wiadomościach dotyczących podstawowych cech charakterystycznych dla określonych grup systematycznych roślin. Nie można też wykluczyć, iż uczniowie nie opanowali umiejętności selekcji informacji i doboru odpowiednich argumentów.


Zadanie 2

Oceń, czy podane informacje dotyczące bylicy uzasadniają jej zastosowanie w ziołolecznictwie.

  Informacja Czy uzasadnia zastosowanie w ziołolecznictwie?
1. Zawiera substancje pobudzające pracę układu pokarmowego. `square` Tak / `square` Nie
2. Ma rzekome właściwości magiczne. `square` Tak / `square` Nie
3. Jest stosowana jako przyprawa do mięs i sałatek. `square` Tak / `square` Nie
4. Wywołuje u wielu ludzi zapalenie spojówek. `square` Tak / `square` Nie


Odpowiedź, podstawa programowa i omówienie zadania

Poprawna odpowiedź

1) Tak

2) Nie

3) Nie

4) Nie

Wymaganie ogólne

4.1 Rozumowanie i argumentacja. Uczeń interpretuje informacje i wyjaśnia zależności przyczynowo-skutkowe między faktami, formułuje wnioski.

Wymaganie szczegółowe

3.11. Systematyka – zasady klasyfikacji, sposoby identyfikacji i przegląd różnorodności organizmów. Uczeń przedstawia znaczenie poznanych grzybów, roślin i zwierząt w środowisku i dla człowieka.

Komentarz

W informacji do zadania uczeń odnajduje kilka informacji dotyczących właściwości bylicy. Jego zadaniem jest wybrać te, które uzasadniają wykorzystanie tej rośliny w ziołolecznictwie. Uczeń musi zatem dokonać stosownej selekcji informacji, a następnie właściwie je zinterpretować i przyporządkować do znaczenia bylicy jako rośliny leczniczej – czyli wskazać te cechy, które mogą mieć zastosowanie w profilaktyce bądź terapii chorób. Jedyny zasadny argument popierający fakt, iż bylica to roślina lecznicza, użyty został w informacji pierwszej: Zawiera substancje pobudzające pracę układu pokarmowego. Pozostałe informacje nie mają związku z jakimkolwiek leczniczym działaniem bylicy, a informację drugą, w której wprowadzono element magii, należy wykluczyć w pierwszej kolejności. Używanie bylicy jako składnika przypraw również nie ma uzasadnienia w ziołolecznictwie,  bowiem wiele innych roślin i ich składowych ma zastosowanie w kuchni, co nie wskazuje na ich lecznicze właściwości. Ostatnia z podanych informacji: Wywołuje u wielu ludzi zapalenie spojówek, świadczy jedynie o jej działaniu alergennym i nie ma związku z leczeniem czegokolwiek.

Właściwych ocen wszystkich informacji dokonało jedynie 19% badanych uczniów, przy czym najczęściej byli to ci sami uczniowie, którzy dobrze radzili sobie z innymi zadaniami, co świadczy o wysokiej mocy różnicującej tego zadania. Najtrudniejsza do oceny okazała się informacja trzecia: Jest stosowana jako przyprawa do mięs i sałatek. Prawdopodobną przyczyną wskazania tej informacji jako argumentu potwierdzającego zastosowanie bylicy w ziołolecznictwie (ponad połowa badanych) jest kojarzenie przez uczniów przypraw kulinarnych z ziołami, a skoro zioła, to i ziołolecznictwo. Niepokojący jest natomiast fakt, że aż 35% uczniów wskazuje magię jako potwierdzenie leczniczych właściwości bylicy.

Zadanie jest wartościowe m.in. przez to, iż paramedycyna jest wszechobecna w życiu każdego człowieka, choćby przez pojawiające się w reklamach telewizyjnych czy portalach internetowych informacje o leczniczych środkach ziołowych, których opisane właściwości nie zawsze mają uzasadnienie w profilaktyce czy leczeniu chorób. Należy zatem kształtować u uczniów krytyczną postawę względem przeróżnych „cudownych środków” oferowanych społeczeństwu, a już na pewno zwracać uwagę uczniów na oddzielenie magii od rzeczywistości.


Utwór jest chroniony prawem autorskim. Zasady i warunki korzystania z niego określa Regulamin Serwisu Bazy Dobrych Praktyk.

"Masz uwagi do treści? Uważasz, że zawiera błąd? Napisz na bnd@ibe.edu.pl

* Chcesz otrzymywać informacje o nowych zadaniach?

Zaprenumeruj newsletter na pierwszej stronie "Entuzjaści Edukacji"

* Słowa kluczowe

aberracje chromosomowe   adaptacja zwierząt   AIDS   albinizm   Alfred R. Wallace   alkohol   allel   allel dominujący   allel recesywny   aminokwasy   analiza   analiza tekstu   analiza wykresów   analiza wyników   anatomia liścia   anemia sierpowata   anoreksja   antagonizm działania   antybiotyki   argumentacja   
.