Chemia

Wiązka zadań

Sosjerka

Drukuj

Sugerowane przeznaczenie Praca domowa

Prezentowane zadanie pochodzi z zestawu zadań badania Pracowni Przedmiotów Przyrodniczych „Laboratorium myślenia”. Wszelkie informacje dotyczące badania „Laboratorium myślenia” dostępne są na stronie eduentuzjasci.pl.

Zadanie

Michał znalazł na jednej ze stron internetowych naczynie na sos (sosjerkę). Rysunek przedstawia przekrój sosjerki oraz sosjerkę z przekrojonym fragmentem.

Wybierz prawidłową odpowiedź, a następnie jej uzasadnienie:

(1) Sosjerka pozwala oddzielić:

`square` A. Sos od nadmiaru tłuszczu.

`square` B. Sos od nadmiaru soli kuchennej.

`square` C. Sos od nadmiaru rozdrobnionych przypraw.

 (2) Uzasadnienie:

`square` I. Otwór służący do wylewania sosu działa jak sitko.

`square` II. Sól kuchenna krystalizuje i zbiera się na dnie sosu w postaci osadu.

`square` III. Tłuszcz ma gęstość mniejszą od wody i zbiera się na jego powierzchni

Odpowiedź, podstawa programowa i omówienie zadania

Poprawna odpowiedź

Odpowiedź A,III

Wymaganie ogólne

2.1 Rozumowanie i zastosowanie nabytej wiedzy do rozwiązywania problemów. Uczeń opisuje właściwości substancji i wyjaśnia przebieg prostych procesów chemicznych;
2.2 Rozumowanie i zastosowanie nabytej wiedzy do rozwiązywania problemów. Uczeń zna związek właściwości różnorodnych substancji z ich zastosowaniami i ich wpływ na środowisko naturalne;

Wymaganie szczegółowe

1.1 Substancje i ich właściwości. Uczeń opisuje właściwości substancji będących głównymi składnikami stosowanych na co dzień produktów np. soli kamiennej, cukru, mąki, wody, miedzi, żelaza/ wykonuje doświadczenia, w których bada właściwości wybranych substancji.
7.6 Sole. Uczeń wymienia zastosowania najważniejszych soli: węglanów, azotanów(V), siarczanów(VI), fosforanów(V) i chlorków.
9.10 Pochodne węglowodorów. Substancje chemiczne o znaczeniu biologicznym. Uczeń klasyfikuje tłuszcze pod względem pochodzenia, stanu skupienia i charakteru chemicznego/ opisuje właściwości fizyczne tłuszczów/ projektuje doświadczenie pozwalające odróżnić tłuszcz nienasycony od nasyconego.

Komentarz

Zadanie dotyczy rozdzielania mieszaniny na składniki przy wykorzystaniu naczynia kuchennego – sosjerki. Aby prawidłowo rozwiązać to zadanie, należało przeanalizować rysunek zamieszczony we wstępie do zadania. Istotne jest również to, aby uczeń  wiedział, jaki rodzaj mieszaniny znajduje się w sosjerce oraz w jaki sposób będą zachowywały się poszczególne składniki mieszaniny podczas wylewania sosu z sosjerki.  Powinien ponadto wykorzystać podstawowe wiadomości o tym, że sól kuchenna rozpuszcza się a tłuszcz zbiera się na powierzchni sosu.

Jak odpowiadali uczniowie?

Tabela przedstawia rozkład procentowy odpowiedzi uczniów na poszczególne części pytania (prawidłowe odpowiedzi wytłuszczono). Prawdopodobieństwo przypadkowego udzielenia prawidłowej odpowiedzi wynosiło w tym zadaniu 11%. Prawidłowo na obydwie części zadania odpowiedziało 62,9% uczniów.

Tabela. Rozkład procentowy odpowiedzi uczniów na poszczególne części pytania

Sos od nadmiaru tłuszczu 70,9 %
Sos od nadmiaru soli kuchennej 12,5 %
Sos od nadmiaru rozdrobnionych przypraw 13,9 %
Otwór służący do wylewania sosu służy jak sitko 21,1%
Sól kuchenna krystalizuje się i zbiera na dnie sosu w postaci osadu 9,9%
Tłuszcz ma gęstość mniejszą od wody i zbiera się na jego powierzchni 67,0%

Na wykresie poniżej przedstawiono procent prawidłowych odpowiedzi udzielonych w tym zadaniu przez uczniów podzielonych na osiem równolicznych grup. Z analizy wykresu wynika, że   22,3 % najsłabszych uczniów udzieliło prawidłowej odpowiedzi w zadaniu. Wraz z rosnącym poziomem umiejętności uczniów odsetek prawidłowych odpowiedzi rośnie i osiąga   92,5% w ósmej grupie uczniów, którzy zdobyli największą liczbę punktów z całego zestawu zadań.

Wykres. Rozkład częstości odpowiedzi dla stwierdzenia pierwszego. Na osi X zaznaczono poziom ucznia (1 – grupa uczniów, którzy uzyskali najniższe wyniki w całym teście, 8 – grupa o najwyższych wynikach), na osi Y zaś – odsetek uczniów z danej grupy, którzy wybrali daną odpowiedź. 


Utwór jest chroniony prawem autorskim. Zasady i warunki korzystania z niego określa Regulamin Serwisu Bazy Dobrych Praktyk.

"Masz uwagi do treści? Uważasz, że zawiera błąd? Napisz na bnd@ibe.edu.pl

* Chcesz otrzymywać informacje o nowych zadaniach?

Zaprenumeruj newsletter na pierwszej stronie "Entuzjaści Edukacji"

* Słowa kluczowe

absorpcja   acetylen   Ag   alkany   alken   alkeny   alkiny   alkohol   alkohol absolutny   alkohol etylowy   alotropia   aluminium   aminokwas   analiza   anion   Aspiryna   atom   Au   azotan potasu   azotan sodu   
.