Geografia

Wiązka zadań

Podróż do środka Ziemi

Drukuj

Sugerowane przeznaczenie Praca na lekcji, Sprawdzian

Zadanie

Bohaterowie książki „Podróż do środka Ziemi" Juliusza Verne'a udali się w podróż, wykorzystując krater wulkanu. Jest to oczywiście fikcja literacka, bo temperatura we wnętrzu Ziemi sięga kilku tysięcy stopni i nie ma możliwości istnienia tam życia.

Gdyby bohaterowie książki mieli możliwość udania się do samego środka Ziemi, wkopując się bezpośrednio w dowolnym miejscu, lecz musieliby wybrać najkrótszą drogę, powinni rozpocząć podróż

`square` A. w dowolnym miejscu, bo Ziemia ma kształt kuli.

`square` B. na biegunie, bo promień biegunowy jest najkrótszy.

`square` C. na równiku, bo promień równikowy jest najkrótszy.

`square` D. w depresji Morza Martwego.

Odpowiedź, podstawa programowa i omówienie zadania

Poprawna odpowiedź

B

Wymaganie ogólne

2.1 Identyfikowanie związków i zależności oraz wyjaśnianie zjawisk i procesów. Uczeń posługuje się podstawowym słownictwem geograficznym w toku opisywania oraz wyjaśniania zjawisk i procesów zachodzących w środowisku geograficznym.

Wymaganie szczegółowe

2.1. Kształt, ruchy Ziemi i ich następstwa. Uczeń podaje główne cechy kształtu i wymiarów Ziemi.

Komentarz

Treść zadania odnosi się do powieści, której uczeń nie musi znać, jednak jej tytuł jest wystarczająco sugestywny, by nawet mniej rozwinięci literacko uczniowie rozumieli, czego dotyczy zadanie. Przy okazji zadanie może zachęcić do lektury powieści.

Zadanie odnosi się do informacji trudnych do wyobrażenia. Kształt i wymiary Ziemi nie są uczniom potrzebne w życiu codziennym, a jednak niezrozumienie tych treści może powodować braki w zrozumieniu innych, ważnych wiadomości.

Oprócz treści dotyczących kształtu Ziemi, zadanie sprawdza umiejętność szacowania wielkości. Jeśli uczeń nauczył się wartości liczbowych dla promienia biegunowego i równikowego, a nie potrafi wyobrazić sobie tych wielkości, prawdopodobnie dojdzie do wniosku, że wysokość nad poziomem morza ma znaczenie dla długości ewentualnego wkopu w głąb Ziemi. Jednak różnica między promieniami równikowym i biegunowym ma decydujące znaczenie, gdyż inny jest rząd wielkości – wynosi kilkanaście kilometrów.

Należy zauważyć fakt, że w zadaniu nie użyto wartości liczbowych. Dlatego możemy powiedzieć, że zadanie w większym stopniu sprawdza umiejętności, niż zapamiętanie określonych wiadomości.

Dystraktor A sugeruje, że Ziemia jest kulą i nie jest spłaszczona przy biegunach, dystraktor C zdradzi nam mylenie pojęć „promień równikowy” i „promień biegunowy”, lub, tak jak w podpunkcie A, nieznajomość kształtu Ziemi – brak świadomości spłaszczenia Ziemi przy biegunach.

I jeszcze jedna uwaga do strony literackiej zadania. Książka Juliusza Verne’a ma w Polsce kilka różnych tłumaczeń, ale celowo zastosowano to, którego tytuł mówi o środku Ziemi, by uczeń przy rozwiązywaniu wiedział, że mowa jest o promieniu Ziemi.

Zadanie można byłoby też odnieść do filmu katastroficznego „Jądro” z 2003 roku, ale ze względu na jego małą wartość artystyczną autor zadania uznał za stosowne skierować uwagę uczniów na bardziej wartościowe pozycje.


Utwór jest chroniony prawem autorskim. Zasady i warunki korzystania z niego określa Regulamin Serwisu Bazy Dobrych Praktyk.

"Masz uwagi do treści? Uważasz, że zawiera błąd? Napisz na bnd@ibe.edu.pl

* Chcesz otrzymywać informacje o nowych zadaniach?

Zaprenumeruj newsletter na pierwszej stronie "Entuzjaści Edukacji"

* Słowa kluczowe

Afryka   akumulacja   Alpy   Antarktyda   Antarktyka   Arktyka   atlas   Australia   Austria   autostrada   Azja   Bałtyk   biblioteka   biografia   Bornholm   Chile   Chiny   chmura pyłu   cień   Cieśnina Gibraltarska   
.