Chemia

Wiązka zadań

Kwas na dłoni

Drukuj

Sugerowane przeznaczenie Praca na lekcji, Sprawdzian

Zadanie

Podczas doświadczenia kropla stężonego kwasu azotowego(V), HNO3 spadła na dłoń Arka. Bezbarwny kwas spowodował pojawienie się na skórze w tym miejscu żółtego zabarwienia. Zabarwienie na skórze pozostało, pomimo natychmiastowego przemycia dłoni dużą ilością zimnej wody.

Żółte zabarwienie to efekt reakcji HNO3 oraz

`square` A.   białek zawartych w skórze dłoni.

`square` B.   żelaza zawartego w wodzie z kranu.

`square` C.   tłuszczów zawartych w kremie nawilżającym do rąk.

`square` D. barwnika zawartego w soku marchewkowym wypitym wcześniej.

Odpowiedź, podstawa programowa i omówienie zadania

Poprawna odpowiedź

A

Wymaganie ogólne

2.1 Rozumowanie i zastosowanie nabytej wiedzy do rozwiązywania problemów. Uczeń opisuje właściwości substancji i wyjaśnia przebieg prostych procesów chemicznych;

Wymaganie szczegółowe

9.13 Pochodne węglowodorów. Substancje chemiczne o znaczeniu biologicznym. Uczeń bada zachowanie się białka pod wpływem ogrzewania, stężonego etanolu, kwasów i zasad, soli metali ciężkich (np. CuSO4) i soli kuchennej/ opisuje różnice w prze biegu denaturacji i koagulacji białek/ wylicza czynniki, które wywołują te procesy/ wykrywa obecność białka w różnych produktach spożywczych.

Komentarz

Umiejętnością mierzoną w tym zadaniu jest interpretacja jakościowa reakcji chemicznych. Treść zadania odwołuje się bezpośrednio do punktu 9.13 – Uczeń wykrywa obecność białka w różnych produktach spożywczych. Z opisu zmiany zabarwienia skóry pod wpływem stężonego kwasu azotowego(V) uczeń powinien wywnioskować, że w zadaniu opisano reakcję charakterystyczną białek, tzw. reakcję ksantoproteinową, pozwalającą wykryć białko w dowolnym produkcie zawierającym peptydy. Aby poprawnie rozwiązać to zadanie, uczeń powinien wiedzieć, że białko pod wpływem stężonego kwasu azotowego(V) zmienia zabarwienie na żółte i że jest to zmiana trwała. Umiejętność identyfikowania substancji chemicznych na podstawie reakcji charakterystycznych jest jedną z najważniejszych umiejętności, jakie są kształtowane w toku nauczania chemii w gimnazjum.

Zadanie zostało zbadane na grupie 167 uczniów z klas III gimnazjów. W badaniu pilotażowym uzyskano następujące wyniki (gwiazdką zaznaczono odpowiedź poprawną):

Odpowiedz Procent wyboru [%]
A* 50,3
B 30,5
C 4,8
D 14,4

Zadanie poprawnie rozwiązała połowa uczniów biorących udział w tym badaniu. Najczęściej wybieranym dystraktorem była odpowiedź B – uczniowie, którzy wybrali tę odpowiedź, prawdopodobnie mieli problem z określeniem związków przyczynowo-skutkowych. Nie zauważyli, że skoro żółte zabarwienie powstało przed przemyciem ręki dużą ilością zimnej wody, to reakcja HNO3 z żelazem zawartym w wodzie nie mogła być przyczyną zmian na skórze. Z kolei odpowiedź C wybrało niecałe 5% badanych – najprawdopodobniej nie przeczytali uważnie wstępu do zadania i nie zauważyli, że nie ma tam nawet słowa o kremie do rąk. Ponadto, tłuszcze zawarte w kremie nie dają takiej reakcji barwnej z kwasem azotowym(V) jak białka. Ostatni dystraktor (D) wybrało ponad 14% uczniów, którzy doszukiwali się przyczyn zażółcenia skóry w zmianach barwnikowych wywołanych wypiciem soku marchwiowego. Skóra rzeczywiście zmienia zabarwienie pod wpływem karotenu zawartego w soku marchwiowym, ale sok taki trzeba spożywać regularnie, by nastąpiły jakieś zmiany. Wybór tego dystraktora byłby bardziej zrozumiały, gdyby napisano we wstępie o poplamieniu rąk sokiem marchwiowym.

Podsumowując wyniki, można stwierdzić, że w tym zadaniu połowa uczniów dobrze sobie poradziła z identyfikacją jakościową. Pozostali uczniowie mieli problemy z poprawnym określeniem związków przyczynowo-skutkowych lub mieli braki w wiadomościach dotyczących reakcji charakterystycznych białek.   


Utwór jest chroniony prawem autorskim. Zasady i warunki korzystania z niego określa Regulamin Serwisu Bazy Dobrych Praktyk.

"Masz uwagi do treści? Uważasz, że zawiera błąd? Napisz na bnd@ibe.edu.pl

* Chcesz otrzymywać informacje o nowych zadaniach?

Zaprenumeruj newsletter na pierwszej stronie "Entuzjaści Edukacji"

* Słowa kluczowe

absorpcja   acetylen   Ag   alkany   alken   alkeny   alkiny   alkohol   alkohol absolutny   alkohol etylowy   alotropia   aluminium   aminokwas   analiza   anion   Aspiryna   atom   Au   azotan potasu   azotan sodu   
.