Fizyka

Wiązka zadań

Okres drgań wahadła

Drukuj

Sugerowane przeznaczenie Praca na lekcji, Sprawdzian

Zadanie

Tomek otrzymał instrukcję wykonania pomiaru okresu drgań pewnego wahadła.

Zawiesić kulkę o masie 80 g na nici o długości 180 cm, odchylić  w bok o 3 cm, po czym puścić ją i zmierzyć czas 10 pełnych drgań. Otrzymany wynik podzielić przez 10 w celu wyznaczenia okresu drgań.


Aby zbadać, czy okres drgań wahadła zależy od amplitudy drgań, należy powtórzyć opisane w instrukcji pomiary, zmieniając

 `square` A. masę ciężarka (na przykład na 40 g i 20 g).

`square` B. wielkość wychylenia (na przykład 6 cm i 9 cm).

`square` C. długość nici (na przykład na 90 cm i 45 cm).

`square` D. liczbę drgań, których czas mierzymy (na przykład na 12 i 14 drgań).

Odpowiedź, podstawa programowa i omówienie zadania

Poprawna odpowiedź

B

Wymaganie ogólne

2 Przeprowadzanie doświadczeń i wyciąganie wniosków z otrzymanych wyników.
4 Posługiwanie się informacjami pochodzącymi z analizy przeczytanych tekstów (w tym popularno-naukowych).

Wymaganie szczegółowe

6.2. Ruch drgający i fale. Uczeń posługuje się pojęciami amplitudy drgań, okresu, częstotliwości do opisu drgań, wskazuje położenie równowagi oraz odczytuje amplitudę i okres z wykresu x(t) dla drgającego ciała
8.2. Wymagania przekrojowe. Uczeń wyodrębnia zjawisko z kontekstu, wskazuje czynniki istotne i nieistotne dla wyniku doświadczenia

Komentarz

Zadanie sprawdzało wiedzę ucznia. Według wymagań szczegółowych, uczeń powinien znać pojęcie amplitudy drgań i umieć się nim posługiwać. Zadanie nie wymagało żadnych umiejętności analitycznych, jedynie świadomości, że amplitudę drgań wyznacza jednoznacznie wielkość początkowego wychylenia z położenia równowagi.

Po przeczytaniu tekstu zadania, uczeń stara się przypomnieć sobie pojęcie amplitudy i próbuje  je tak przeformułować, aby zdecydować, która spośród czterech wielkości: masa, wychylenie, długość nici czy też liczba drgań ma wpływ na amplitudę drgań ciężarka. Logicznie dedukując, odrzuca masę, długość wahadła i liczbę drgań, a następnie wybiera prawidłową odpowiedź (wielkość wychylenia, czyli odpowiedź B).

Spośród wszystkich badanych uczniów klas pierwszych liceów ogólnokształcących, zaledwie 39% uczniów wskazało prawidłową odpowiedź. Pozostałe, nieprawidłowe odpowiedzi wybierało mniej więcej dwukrotnie mniej osób (od 16 do 22%). Zadanie wyraźnie różnicowało uczniów.  

Z przykrością należy stwierdzić, że zadanie potwierdziło bezradność uczniów przy tego typu zadaniach. Nie wystarczy znać definicję na pamięć ale trzeba potrafić tę definicję przeformułować i dostosować do konkretnej sytuacji, a to już wymaga zrozumienia danego pojęcia, w tym wypadku amplitudy. Zastanawiające jest to, że uczniowie uważani za zdolniejszych częściej niż pozostali wybierali niepoprawną odpowiedź do powyższego zadania. Jest to trochę niepokojące, że uczniowie niezbyt sobie radzą z dosyć, wydawałoby się, prostymi zagadnieniami.

 


Utwór jest chroniony prawem autorskim. Zasady i warunki korzystania z niego określa Regulamin Serwisu Bazy Dobrych Praktyk.

"Masz uwagi do treści? Uważasz, że zawiera błąd? Napisz na bnd@ibe.edu.pl

* Chcesz otrzymywać informacje o nowych zadaniach?

Zaprenumeruj newsletter na pierwszej stronie "Entuzjaści Edukacji"

* Słowa kluczowe

absorpcja światła   Akomodacja oka   amperomierz   amplituda   amplituda drgań   analiza tekstu   analiza wykresów   atom wodoru   barwy   bateria   biomasa   bryła sztywna   ciepło   ciepło topnienia   ciepło właściwe   ciężar   ciśnienie   cyfry znaczące   czas   częstotliwość drgań    
.