Geografia

Wiązka zadań

Mapa Pienin

Drukuj

Sugerowane przeznaczenie Praca na lekcji, Sprawdzian

Zadanie

Turystom wędrującym po Pieninach deszcz zniszczył część mapy. Zastanawiali się, czy fragment, który pozostał w dobrym stanie wystarczy im do kontynuowania wycieczki.

Na podstawie: http://www.podhalanka.pl/index.php?products=product&prod_id=1059; Wydanie XI, rok 2012/2013; Pieniński Park Narodowy, 16.02. 2013.

Oceń, czy na podstawie przedstawionego fragmentu mapy turyści mogą sprawdzić podane w tabeli informacje.

  Czy można sprawdzić? Tak czy nie?
1. Kierunek spływu wód potoku w Dolinie Szerokiej. `square` Tak / `square` Nie
2. Ile kilometrów liczy trasa prowadząca z Ostrego Wierchu na Trzy Korony? `square` Tak / `square` Nie
3. Czas przejścia szlakiem z przełęczy Wyżni Łazek przez Kosarzyska na szczyt Trzy Korony. `square` Tak / `square` Nie

Odpowiedź, podstawa programowa i omówienie zadania

Poprawna odpowiedź

1. – Tak,

2. – Nie,

3. – Tak.

Wymaganie ogólne

3.2 Stosowanie wiedzy i umiejętności geograficznych w praktyce. Uczeń stosuje wiadomości i umiejętności geograficzne w życiu codziennym, m.in. w racjonalnym wykorzystaniu zasobów środowiska.

Wymaganie szczegółowe

1.2. Mapa – umiejętności czytania, interpretacji i posługiwania się mapą. Uczeń odczytuje z map informacje przedstawione za pomocą różnych metod kartograficznych.
1.3. Mapa – umiejętności czytania, interpretacji i posługiwania się mapą. Uczeń posługuje się w terenie planem, mapą topograficzną, turystyczną, samochodową (m.in. orientuje mapę oraz identyfikuje obiekty geograficzne na mapie i w terenie).
1.8. Mapa – umiejętności czytania, interpretacji i posługiwania się mapą. Uczeń analizuje i interpretuje treści map ogólnogeograficznych, tematycznych, turystycznych.
1.9. Mapa - umiejętności czytania, interpretacji i posługiwania się mapą. Uczeń projektuje i opisuje trasy podróży na podstawie map turystycznych, topograficznych i samochodowych.

Komentarz

Zadanie jest ilustrowane mapą i sprawdza umiejętność interpretacji informacji geograficznej i zastosowania wiedzy szkolnej w praktyce. Uczniowie, tak jak bohaterowie zadania, mają wskazać, które z potrzebnych informacji da się odczytać z fragmentu mapy turystycznej (z poziomicami i bez podanej skali).

Aby odpowiedzieć poprawnie „Tak” w punkcie 1. dotyczącym kierunku spływu wód należy odnaleźć Szeroką Dolinę (po „prawej” - wschodniej stronie mapy) i zinterpretować rysunek poziomicowy w tym miejscu. Znając obraz poziomicowy typowej doliny można udzielić odpowiedzi twierdzącej. Wystarczy rozumieć, że w przypadku rysunku doliny poszczególne poziomice oddalają się od cieku wodnego, kiedy poruszamy się zgodnie z kierunkiem płynięcia wody. Nie jest do tego wymagane odczytywanie wartości poszczególnych poziomic, choć niektórym uczniom może to pomóc, np. porównanie położenia poziomic 600 i 800 m n.p.m..

Informacji o długości trasy w kilometrach nie da się udzielić na podstawie prostej analizy mapy, ponieważ brakuje podziałki (skali), podane są jedynie orientacyjne czasy przejścia. Odpowiedź w punkcie 2. powinna brzmieć „Nie”. Na obszarach górskich zazwyczaj nie podaje się informacji o długościach tras w jednostkach odległości, ponieważ nie są one przydatne dla pieszego turysty.

W punkcie 3. dotyczącym łącznego czasu przejść między kolejnymi miejscami poprawną odpowiedzią jest „Tak”. Miejsca te są połączone szlakiem a poszczególne odcinki opisane czasami przejścia.

Problemy, które mogą się pojawić przy rozwiązywaniu zadania:

– trudności z odnalezieniem obiektów na mapie,

– brak umiejętności interpretacji rysunku poziomicowego,

– brak umiejętności czytania sygnatur na mapie,

– przyjęcie założenia, że legenda zakrywa istotny fragment mapy,

– brak świadomości różnicy odległości między punktami na jednym poziomie i na różnych wysokościach.

Spośród 118 badanych uczniów klasy III gimnazjum poprawnie rozwiązał zadanie co trzeci uczeń (33%). Troje na czworo uczniów (74%) właściwie oceniło możliwość sprawdzenia na mapie kierunku spływu wód, 63% – czasu przejścia między podanymi miejscami. Tylko połowa (51%) poprawnie wskazała, że nie da się na podstawie tej mapy w prosty sposób podać długości trasy w kilometrach.

Wyniki mogą świadczyć o problemach z czytaniem mapy i zadanie warto wykorzystać na lekcji do przećwiczenia umiejętności interpretacji informacji zawartych na mapach.

Słowa kluczowe

mapa

Utwór jest chroniony prawem autorskim. Zasady i warunki korzystania z niego określa Regulamin Serwisu Bazy Dobrych Praktyk.

"Masz uwagi do treści? Uważasz, że zawiera błąd? Napisz na bnd@ibe.edu.pl

* Chcesz otrzymywać informacje o nowych zadaniach?

Zaprenumeruj newsletter na pierwszej stronie "Entuzjaści Edukacji"

* Słowa kluczowe

Afryka   akumulacja   Alpy   Antarktyda   Antarktyka   Arktyka   atlas   Australia   Austria   autostrada   Azja   Bałtyk   biblioteka   biografia   Bornholm   Chile   Chiny   chmura pyłu   cień   Cieśnina Gibraltarska   
.