Chemia

Wiązka zadań

Masło czy margaryna?

Drukuj

Sugerowane przeznaczenie Praca na lekcji

Zadanie

Igor codziennie je na śniadanie jajecznicę. Zazwyczaj smaży ją na margarynie, jednak któregoś dnia zabrakło mu margaryny i rozgrzał na patelni masło. Po krótkim czasie masło zaczęło się przypalać, czego nie zauważył w przypadku margaryny.

Następnego dnia Igor postanowił powtórzyć eksperyment ze smażeniem jajecznicy na maśle.

Spośród warunków zapisanych w tabeli wybierz te, które były konieczne do wiarygodnego porównania zachowania się masła podczas rozgrzewania go na patelni.

 

Warunek wykonywania eksperymentu przez Igora

Czy był konieczny do wiarygodnego porównania wyników?
1. Użycie tej samej patelni. `square` Tak / `square` Nie
2. Smażenie o tej samej porze dnia. `square` Tak / `square` Nie
3. Użycie tego samego noża do krojenia tłuszczów. `square` Tak / `square` Nie
 4.  Użycie tego samego palnika ustawionego na tę samą moc. `square` Tak / `square` Nie

Odpowiedź, podstawa programowa i omówienie zadania

Poprawna odpowiedź

1. - Tak,

2. - Nie,

3. - Nie,

4. - Tak

Wymaganie ogólne

2.1 Rozumowanie i zastosowanie nabytej wiedzy do rozwiązywania problemów. Uczeń opisuje właściwości substancji i wyjaśnia przebieg prostych procesów chemicznych;
2.2 Rozumowanie i zastosowanie nabytej wiedzy do rozwiązywania problemów. Uczeń zna związek właściwości różnorodnych substancji z ich zastosowaniami i ich wpływ na środowisko naturalne;
3.2 Opanowanie czynności praktycznych. Uczeń projektuje i przeprowadza proste doświadczenia chemiczne.

Wymaganie szczegółowe

Komentarz

Umiejętnością mierzoną w tym zadaniu jest wskazanie warunków niezbędnych podczas prowadzenia eksperymentu weryfikującego. Zadaniem ucznia jest wskazanie czynników, które decydują o powtarzalności przeprowadzonego przez Igora eksperymentu. Do poprawnego rozwiązania tego zadania uczeń powinien zauważyć, że:

  • aby powtórzyć eksperyment ze smażeniem masła trzeba użyć tego samego naczynia – patelni – na której smażyło się poprzednio, gdyż inna patelnia mogłaby być wykonana z innego materiału (np. ze stali, pokryta teflonem lub powłoką ceramiczną), mieć inną wielkość, inną grubość dna; wszystkie te cechy mają wpływ na właściwości termiczne naczynia i decydują o tym jak szybko patelnia się nagrzewa, jakie temperatury można w niej uzyskać, czy podgrzewane na niej substancje zaczynają przywierać i szybko się przypalają;
  • pora dnia nie ma absolutnie wpływu na wykonywane w czasie smażenia czynności oraz na szybkość topienia czy spalania tłuszczu;
  • nóż do krojenia tłuszczów nie ma wpływu na właściwości masła, nie zmienia ich w żaden sposób, a zatem nie będzie wpływać na szybkość topienia tłuszczu na patelni;
  • moc palnika ma wpływ na szybkość nagrzewania patelni i topienia tłuszczu na patelni, ponieważ im większa moc palnika, tym szybciej zawartość patelni się nagrzewa, a więc w celu powtórzenia eksperymentu trzeba ustawić palnik na identyczną moc grzania.

Jak odpowiadali uczniowie

Zadanie zostało przebadane na grupie 124 absolwentów gimnazjum. W badaniu uzyskano następujące wyniki (pogrubioną czcionką zaznaczono odpowiedzi poprawne):

 

Warunek wykonywania eksperymentu przez Igora

Procent odpowiedzi [%]
1. Użycie tej samej patelni. tak (66,0%) / nie (34,0%)
2. Smażenie o tej samej porze dnia. tak (0,5%) / nie (98,5%)
3. Użycie tego samego noża do krojenia tłuszczów. tak (3,5%) / nie (95,6%)
 4.  Użycie tego samego palnika ustawionego na tę samą moc. tak (98,5%) / nie (1,5%)

Całe zadanie poprawnie rozwiązało 60,6% uczniów biorących udział w badaniu. Jedynym punktem, z którym uczniowie mieli problem był warunek 1 – poprawną odpowiedź wskazało 66% badanych. Przyczyną błędnych odpowiedzi mogło być niewystarczające przeanalizowanie właściwości patelni, a być może nawet brak praktycznej wiedzy na ich temat. Ogólnie zadanie słabo różnicowało uczniów, a na wyniki miały wpływ przede wszystkim odpowiedzi w punkcie 1 zadania.   

Wielką zaletą tego zadania jest przede wszystkim jego kontekst mocno osadzony w życiu codziennym. Tak zwana „kuchenna chemia” i eksperymentowanie za pomocą substancji i naczyń dostępnych każdemu uczniowi w domu może być bardzo dobrym narzędziem w nauce metodologii badawczej bez laboratoryjnej otoczki, która czasami przesłania uczniom najważniejsze elementy metody naukowej.


Utwór jest chroniony prawem autorskim. Zasady i warunki korzystania z niego określa Regulamin Serwisu Bazy Dobrych Praktyk.

"Masz uwagi do treści? Uważasz, że zawiera błąd? Napisz na bnd@ibe.edu.pl

* Chcesz otrzymywać informacje o nowych zadaniach?

Zaprenumeruj newsletter na pierwszej stronie "Entuzjaści Edukacji"

* Słowa kluczowe

absorpcja   acetylen   Ag   alkany   alken   alkeny   alkiny   alkohol   alkohol absolutny   alkohol etylowy   alotropia   aluminium   aminokwas   analiza   anion   Aspiryna   atom   Au   azotan potasu   azotan sodu   
.