Fizyka

Wiązka zadań

Pomiar czasu biegu

Drukuj

Sugerowane przeznaczenie Praca na lekcji, Praca domowa

Zadanie

W pewien listopadowy dzień Maciek i jego koledzy postanowili zmierzyć swój czas w biegu na 1 km. Dysponowali zegarkiem z sekundnikiem. Startowali jeden po drugim, a Maciek notował w tabeli czasy ich startu oraz przybycia do mety. Po biegu przedstawiały się one następująco:

  start stop czas biegu
Stefan 15.30:12  15.36:42 6 min 30 s
Mirek 15.30:45 15.37:38  6 min 53 s
Jasiek 15.31:13  15.37:43 6 min 30 s
Marcin 15.31:59 15.37:43  5 min 44 s

Po biegu wśród chłopców wybuchła kłótnia. Stefan, Mirek oraz Jasiek stwierdzili, że wyniki są nieprawidłowe, podczas gdy Marcin i Maciek byli przeciwnego zdania.

Zaznacz, które z przytoczonych przez nich stwierdzeń są prawdziwe, a które fałszywe.

  Stwierdzenie Prawda czy fałsz?
1. Jasiek: „Pomiar był nieprawidłowy! Zmierzyć poprawnie czas biegu każdego z nas można tylko  wówczas, gdy startujemy jednocześnie!” `square` Prawda / `square` Fałsz
2. Maciek: „Pomiar był dobry! Liczy się tylko różnica czasów: na mecie i na starcie!” `square` Prawda / `square` Fałsz
3. Stefan: „Nieprawda – nie był prawidłowy, bo twój zegarek nie jest ustawiony zgodnie z czasem zimowym, tylko z czasem letnim. A ten jest przesunięty o godzinę!" `square` Prawda / `square` Fałsz
4. Marcin: „Właśnie dlatego pomiar był w porządku! Zawsze należy ustawiać czas względem czasu letniego!” `square` Prawda / `square` Fałsz

Odpowiedź, podstawa programowa i omówienie zadania

Poprawna odpowiedź

1. - Fałsz

2. - Prawda

3. - Fałsz

4. - Fałsz

Wymaganie ogólne

4 Posługiwanie się informacjami pochodzącymi z analizy przeczytanych tekstów (w tym popularno-naukowych).

Wymaganie szczegółowe

1.1. Ruch prostoliniowy i siły. Uczeń posługuje się pojęciem prędkości do opisu ruchu/ przelicza jednostki prędkości
8.6. Wymagania przekrojowe. Uczeń odczytuje dane z tabeli i zapisuje dane w formie tabeli

Komentarz

Zadania badało umiejętność analizy tekstu i tabeli oraz wyciągania wniosków z tej analizy. Przy rozwiązywaniu zadania należało zdecydować, czy zastrzeżenia chłopców dotyczące prawidłowości przeprowadzonych pomiarów czasu są uzasadnione.

Czterech chłopców pokonywała dystans 1 km, a Maciek mierzył czas ich biegu. Dokładnie mówiąc, zapisywał czas startu każdego z nich i czas dotarcia do mety. Następnie, odejmując odpowiednio czas startu od czasu przybycia na metę, otrzymywał czas biegu dla każdego z biegaczy. Po zakończeniu biegów rozgorzała dyskusja – chłopcy wyrażali swoje zastrzeżenia co do poprawności wykonanych w ten sposób pomiarów czasu. Co było przyczyną tych zastrzeżeń? Można przypuszczać, że wątpliwości wyniknęły z nietypowego przeprowadzenia zawodów. Zazwyczaj zwycięzca przybywa pierwszy na metę, a za nim, jeden po drugim, przybywają następni. I to kolejność stawiania się na mecie decyduje o zajmowanych miejscach w zawodach. Nawet nie musi się wyliczać dokładnego czasu biegaczy, wystarczy uchwycić kolejność na mecie. Jednak w tego typu biegach wszyscy biegacze zaczynają biegi jednocześnie. Tak nie jest w powyższym zadaniu. Tutaj chłopcy startują jeden po drugim w pewnych odstępach czasowych i kolejność ich dotarcia do mety nie decyduje bezpośrednio o kolejności miejsc zajmowanych w rywalizacji. W tym przypadku konieczne jest wyliczenie czasu biegu, czyli czasu jaki upłynął pomiędzy startem a metą indywidualnie dla każdego biegacza. Jest to więc różnica dwóch czasów z tabeli: czasu stopu (kolumna 3) i czasu startu (kolumna 2) dla każdego chłopca. Zatem prawdziwa jest wypowiedź Maćka.

Należy zaznaczyć, że nie jest istotne, jaki czas wskazuje zegarek: zimowy czy letni. Przy pomiarach względnych różnice w ustawieniach między czasem letnim i zimowym eliminują się.

Zadanie okazało  się jednym z łatwiejszych w badaniu przeprowadzonym w pierwszych klasach liceum ogólnokształcącego. Badani w 82% wytypowali prawdziwe stwierdzenie o prawidłowości pomiarów przeprowadzonych przez Maćka.  Również prawidłowo ocenili fałszywość pozostałych trzech stwierdzeń; udział poprawnych odpowiedzi wynosił od 70% do 89%. Całość zadania, poprawną ocenę wszystkich czterech stwierdzeń chłopców wykonało 49% badanych absolwentów gimnazjum.

Zadanie było nietypowe, ale nietrudne i tak również postrzegali je uczniowie, co widać po wynikach badania. Warto takie nietypowe zadania omawiać z uczniami, aby wyrywać ich ze schematów myślowych, aby uświadamiali sobie pewne fakty, które przyjmują za oczywiste (np. kolejność na mecie nie musi oznaczać kolejności miejsc w wyścigu). Niby łatwe zadanie, ale jednak zmusza trochę do myślenia, a przynajmniej do przeanalizowania konkretnej sytuacji, a nie tylko trzymania się kurczowo utartych schematów.

Słowa kluczowe

pomiar czasu | prędkość

Utwór jest chroniony prawem autorskim. Zasady i warunki korzystania z niego określa Regulamin Serwisu Bazy Dobrych Praktyk.

"Masz uwagi do treści? Uważasz, że zawiera błąd? Napisz na bnd@ibe.edu.pl

* Chcesz otrzymywać informacje o nowych zadaniach?

Zaprenumeruj newsletter na pierwszej stronie "Entuzjaści Edukacji"

* Słowa kluczowe

absorpcja światła   Akomodacja oka   amperomierz   amplituda   amplituda drgań   analiza tekstu   analiza wykresów   atom wodoru   barwy   bateria   biomasa   bryła sztywna   ciepło   ciepło topnienia   ciepło właściwe   ciężar   ciśnienie   cyfry znaczące   czas   częstotliwość drgań    
.