Fizyka

Wiązka zadań

Start samolotu

Drukuj

Sugerowane przeznaczenie Praca na lekcji

Zadanie

Podczas startu samolot osiąga prędkość maksymalną 288 km/h (czyli 80 m/s) na drodze 2000 m od chwili ruszenia.

(1) Oznacza to, że rozpędzanie podczas startu trwa:

`square`  A.   znacznie mniej niż 25 s,

`square` B.    około 25 s,

`square` C.    znacznie więcej niż 25 s,

 (2) gdyż jego prędkość średnia w tym czasie

`square` A.   jest znacznie mniejsza niż 80 m/s.

`square` B.    jest równa 80 m/s.

`square` C.    jest znacznie większa niż 80 m/s.

Odpowiedź, podstawa programowa i omówienie zadania

Poprawna odpowiedź

1C, 2A

Wymaganie ogólne

3 Wskazywanie w otaczającej rzeczywistości przykładów zjawisk opisywanych za pomocą poznanych praw i zależności fizycznych.

Wymaganie szczegółowe

1.5. Ruch prostoliniowy i siły. Uczeń odróżnia prędkość średnią od chwilowej w ruchu niejednostajnym

Komentarz

Zadanie sprawdza rozumienie przez ucznia prostych sytuacji praktycznych, opisywanych również niewątpliwie na lekcjach szkolnych.  Wprawdzie nie każdy uczeń miał okazję latać samolotem, ale przecież identyczne zadanie może dotyczyć ruszającego samochodu czy roweru.

Uczeń winien:

a)  zauważyć, że samolot w czasie startu zwiększa swoją prędkość od zera do 80 m/s,

b)  obliczyć, że GDYBY pędził cały czas z prędkością 80 m/s – pokonałby dystans 2000 m w czasie 25 s,

c)  wywnioskować, że start oznacza, że samolot się rozpędza, a nie od razu jedzie z prędkością 80 m/s, dlatego start  trwa znacznie dłużej niż 25s,

d)  wywnioskować, że w takim razie prędkość średnia będzie znacznie mniejsza od końcowej.

Wyniki przeprowadzonego badania wykazują, że znaczna część uczniów ograniczyła się do wykonania wyłącznie czynności opisanej wyżej w punkcie b).

W obu częściach zadania największy odsetek uczniów wybrał bowiem odpowiedź B (odpowiednio 41% i 54%). Można jedynie domniemywać, dlaczego tak wielu z nich na tym zakończyło pracę, wyciągając pochopnie błędne wnioski. 

W pełni poprawnie całe zadanie rozwiązało zaledwie 1/6 badanej populacji!

Wydaje się zatem, że podobne zadania powinny być przedmiotem dyskusji na lekcjach fizyki. Być może bowiem jest tak, że choć uczniowie, jak widać, nieźle radzą sobie z obliczeniami, to interpretacja otrzymanych wyników pozostawia wiele do życzenia.


Utwór jest chroniony prawem autorskim. Zasady i warunki korzystania z niego określa Regulamin Serwisu Bazy Dobrych Praktyk.

"Masz uwagi do treści? Uważasz, że zawiera błąd? Napisz na bnd@ibe.edu.pl

* Chcesz otrzymywać informacje o nowych zadaniach?

Zaprenumeruj newsletter na pierwszej stronie "Entuzjaści Edukacji"

* Słowa kluczowe

absorpcja światła   Akomodacja oka   amperomierz   amplituda   amplituda drgań   analiza tekstu   analiza wykresów   atom wodoru   barwy   bateria   biomasa   bryła sztywna   ciepło   ciepło topnienia   ciepło właściwe   ciężar   ciśnienie   cyfry znaczące   czas   częstotliwość drgań    
.