Fizyka

Wiązka zadań

Na bieżni

Drukuj

Sugerowane przeznaczenie Praca na lekcji, Sprawdzian

Zadanie

Krzysiek, Marcin i Stefan postanowili poćwiczyć bieganie. Poszli na pobliski stadion i ustawili się na linii startu na odpowiednich torach (na rysunku linia przerywana). Następnie poprosili przyglądającego się im Maćka by zmierzył czasy, w jakich każdy z nich pokona jedno okrążenie.  By nie przeszkadzać sobie w biegu ustalili, że będą biegli cały czas po swoich torach, mimo że nie były one identycznej długości.

Wyniki były następujące:  Stefan przybiegł jako pierwszy (1 min i 3 s), a następnie równocześnie Krzysiek i Marcin (czas 1 min i 5 s).

 

Zaznacz, które ze stwierdzeń jest prawdziwe, a które fałszywe.

Stwierdzenia Prawda czy fałsz?
1. Stefan jest najszybszy z całej trójki. `square` Prawda  / `square`  Fałsz
2. Krzysiek jest najwolniejszy z całej trójki  `square` Prawda  / `square`  Fałsz
3. Marcin jest tak samo szybki, jak Krzysiek `square` Prawda  / `square`  Fałsz
4. Nie można stwierdzić, który z chłopców jest najszybszy. `square` Prawda  /  `square` Fałsz
5. Nie można stwierdzić, który z chłopców jest    najwolniejszy. `square` Prawda  / `square`  Fałsz


Odpowiedź, podstawa programowa i omówienie zadania

Poprawna odpowiedź

1.Prawda., 2.Prawda., 3.Fałsz., 4.Fałsz., 5.Fałsz.

Wymaganie ogólne

2 Przeprowadzanie doświadczeń i wyciąganie wniosków z otrzymanych wyników.

Wymaganie szczegółowe

1.1. Ruch prostoliniowy i siły. Uczeń posługuje się pojęciem prędkości do opisu ruchu/ przelicza jednostki prędkości
8.2. Wymagania przekrojowe. Uczeń wyodrębnia zjawisko z kontekstu, wskazuje czynniki istotne i nieistotne dla wyniku doświadczenia

Komentarz

Zadanie wymaga uważnej analizy aż pięciu stwierdzeń, co samo w sobie może być czynnikiem zniechęcającym do podjęcia jego rozwiązania.  Co najważniejsze jednak – nie wymaga ono w zasadzie żadnej wiedzy, gdyż wszystkie stwierdzenia odwołują się do intuicyjnego pojęcia szybkości  średniej: „szybszy jest ten, kto pokona tę samą trasę pierwszy, lub kto w tym samym czasie przebiegnie większy dystans”.

Określenie pierwszego stwierdzenia jako prawdy jest możliwe po zauważeniu, że Stefan przybiegł do mety pierwszy, pomimo że miał najdłuższą drogę do pokonania.  Zatem wygrałby zawody również wówczas, gdyby tory były równej długości.

Prawdziwość drugiego stwierdzenia wynika z faktu, iż choć tor Krzyśka był najkrótszy, to nie udało mu się wyprzedzić żadnego z kolegów. Gdyby zatem jego tor był równie długi, jak tory pozostałych chłopców – finiszowałby niewątpliwie ostatni.

Fałsz trzeciego stwierdzenia wynika z następującego rozumowania: obaj biegli tak samo długo, ale tor ruchu Marcina był dłuższy, zatem w tym samym czasie przebiegł on większą odległość, jest zatem szybszy.

Stwierdzenia czwarte jest fałszywe gdyż prawdziwe jest pierwsze, podobnie stwierdzenia piąte jest fałszywe, gdyż prawdziwe jest drugie. Warto też zauważyć,  że fałszywość trzeciego również wynika z prawdziwości drugiego.

Zadanie warto wykorzystać na sprawdzianie podsumowującym naukę o ruchu lub jako wprowadzenie do nauki ruchu. W tej drugiej sytuacji wyniki mogą być ciekawą inspiracją do dyskusji w klasie.

Słowa kluczowe

czas | droga | szybkość

Utwór jest chroniony prawem autorskim. Zasady i warunki korzystania z niego określa Regulamin Serwisu Bazy Dobrych Praktyk.

"Masz uwagi do treści? Uważasz, że zawiera błąd? Napisz na bnd@ibe.edu.pl

* Chcesz otrzymywać informacje o nowych zadaniach?

Zaprenumeruj newsletter na pierwszej stronie "Entuzjaści Edukacji"

* Słowa kluczowe

absorpcja światła   Akomodacja oka   amperomierz   amplituda   amplituda drgań   analiza tekstu   analiza wykresów   atom wodoru   barwy   bateria   biomasa   bryła sztywna   ciepło   ciepło topnienia   ciepło właściwe   ciężar   ciśnienie   cyfry znaczące   czas   częstotliwość drgań    
.