Fizyka

Wiązka zadań

Achilles i żółw

Drukuj

Sugerowane przeznaczenie Praca na lekcji, Praca domowa

Zadanie

Starożytny filozof grecki Zenon z Elei jest autorem kilku paradoksów (czyli zaskakujących przykładów prowadzących do stwierdzeń sprzecznych ze zdrowym rozsądkiem) dotyczących ruchu. Oto opis jednego z nich:

Achilles i żółw stają na linii startu wyścigu na dystans 100 m. Załóżmy, że Achilles potrafi biegać dwa razy szybciej od żółwia. Aby dać szansę żółwiowi jego start umieszczono w połowie dystansu (rys.1). Gdy Achilles dobiegnie do miejsca, z którego startował żółw, żółw przebiegnie25 m(rys 2.). Gdy Achilles przebędzie to 25 m, żółw przebędzie12,5 m (rys. 3), itd., więc Achilles nigdy nie dogoni żółwia. 

Zdecyduj, które z poniższych stwierdzeń wynikają z powyższego tekstu, mimo że nie są zgodne z naszą wiedzą o świecie.

  Stwierdzenie Czy zgodne z tekstem?
1 Przed metą Achilles nie dogoni żółwia. `square`  Tak  /  `square` Nie
2 Odległość między Achillesem a żółwiem będzie coraz mniejsza. `square`  Tak  /  `square` Nie
3 Żółw zawsze będzie w połowie drogi między Achillesem a metą. `square`  Tak  /  `square` Nie


Odpowiedź, podstawa programowa i omówienie zadania

Poprawna odpowiedź

1.TAK., 2.TAK., 3.TAK.

Wymaganie ogólne

1 Wykorzystanie wielkości fizycznych do opisu poznanych zjawisk lub rozwiązania prostych zadań obliczeniowych.
4 Posługiwanie się informacjami pochodzącymi z analizy przeczytanych tekstów (w tym popularno-naukowych).

Wymaganie szczegółowe

1.1. Ruch prostoliniowy i siły. Uczeń posługuje się pojęciem prędkości do opisu ruchu/ przelicza jednostki prędkości

Komentarz

Zadanie sprawdza umiejętność wyciągania wniosków z analizowanych tekstów popularnonaukowych.

Paradoksem nazywamy przedstawienie jakiegoś problemu w inny niekonwencjonalny sposób, który prowadzi do zaskakującego efektu, bardzo często sprzecznego z wynikami naukowymi zarówno teoretycznymi jak i doświadczalnymi.

Opisany w zadaniu paradoks, wymyślony przez greckiego filozofa Zenona z Elei dotyczy postrzegania czasu i przestrzeni w kontekście filozoficznym. Droga i czas traktowane są w nim jak wielkości ciągłe. Podlegają dzieleniu na pół kilka razy z rzędu. Jest to problem bardziej matematyczny niż fizyczny. Można dzielić liczby na pół w nieskończoność i otrzymywać za każdym razem o połowę mniejsze wymierne liczby. W wyniku takiego działania otrzymamy nieskończony zbiór liczb będący ciągiem geometrycznym.

Zadanie dotyczy zależności drogi od czasu w ruchu jednostajnym. Droga w tym ruchu jest proporcjonalna do prędkości. Jeśli prędkość jest dwa razy mniejsza (jak to jest w zadaniu), to droga również jest dwa razy mniejsza. Porównując rys 1, 2 i 3 widać, że z czasem odległość między Achillesem i żółwiem zmniejsza się. Tezy zawarte w zadaniu są słuszne dla początkowych etapów biegu jednak wnioski wyciągnięte na ich podstawie odnoszą się do całości biegu. Rzeczywiście, w czasie w którym Achilles przebiegnie połowę drogi, żółw przebiegnie 1/4 tej drogi. A licząc od mety, kiedy Achilles będzie w odległości 1/2 od mety to żółw 1/4 (rys 2) oraz kiedy Achilles będzie w odległości 1/4 to żółw 1/8 (rys 3) itp. Zatem, odległość między żółwiem i Achillesem zmniejsza się, jednak żółw zawsze będzie w połowie odległości od mety w stosunku do Achillesa (prawdziwe stwierdzenia 2 i 3). Achilles nigdy nie dogoni żółwia (prawdziwe stwierdzenie 1).

W badaniu przeprowadzonym wśród uczniów pierwszych klas liceum ogólnokształcącego, całość zadania prawidłowo rozwiązało 31% badanych. Jest to stosunkowo mała grupa, zważywszy na to, że w każdym z trzech punktów trzeba było wybrać jedną z dwóch podanych opcji. Pierwszą część zadania polegającą na rozstrzygnięciu czy Achilles dogoni żółwia poprawnie wybrało 73% uczniów. Również stosunkowo dużo (80%) stwierdziło, że odległość między Achillesem i żółwiem będzie się zmniejszać. Najmniejszy procent prawidłowych odpowiedzi, 56%, zanotowano dla stwierdzenia 3. Jak można było przypuszczać, stwierdzenia 1 i 3 okazały się najtrudniejsze dla uczniów, gdyż to one stały w sprzeczności z doświadczeniem.   

Słowa kluczowe

prędkość | ruch jednostajny

Utwór jest chroniony prawem autorskim. Zasady i warunki korzystania z niego określa Regulamin Serwisu Bazy Dobrych Praktyk.

"Masz uwagi do treści? Uważasz, że zawiera błąd? Napisz na bnd@ibe.edu.pl

* Chcesz otrzymywać informacje o nowych zadaniach?

Zaprenumeruj newsletter na pierwszej stronie "Entuzjaści Edukacji"

* Słowa kluczowe

absorpcja światła   Akomodacja oka   amperomierz   amplituda   amplituda drgań   analiza tekstu   analiza wykresów   atom wodoru   barwy   bateria   biomasa   bryła sztywna   ciepło   ciepło topnienia   ciepło właściwe   ciężar   ciśnienie   cyfry znaczące   czas   częstotliwość drgań    
.