Matematyka

Wiązka zadań

Bardzo dużo trójkątów

Drukuj

Sugerowane przeznaczenie Praca na lekcji, Praca domowa

Zadanie

Do trójkąta równoramiennego ABC, którego kąt przy wierzchołku C ma miarę mniejszą niż 6°, dorysowujemy trójkąty przystające tak, jak na rysunku. Każdy kolejny trójkąt ma wierzchołek w punkcie C i wspólne ramię z poprzednio narysowanym trójkątem. Dorysowujemy mniej niż 60 takich trójkątów. Tworzymy w ten sposób kolejne wielokąty o coraz większej liczbie boków.

Uzupełnij tabelę:

Liczba trójkatów

Liczba boków

otrzymanego wielokąta

Suma kątów

otrzymanego wielokąta

1 3 180°
2 4  
  6  
8    
    1800°
k    
  n  


Odpowiedź, podstawa programowa i omówienie zadania

Poprawna odpowiedź

odp.

Liczba trójkatów

Liczba boków

otrzymanego wielokąta

Suma kątów

otrzymanego wielokąta

1 3 180°
2 4 360°
4 6 720°
8 10 1440°
 10 12 1800°
k k+2 180° k
 n-2 n 180° (n-2)

Wymaganie ogólne

5. Rozumowanie i argumentacja. Uczeń prowadzi proste rozumowania, podaje argumenty uzasadniające poprawność rozumowania.

Wymaganie szczegółowe

6.1 Wyrażenia algebraiczne. Uczeń opisuje za pomocą wyrażeń algebraicznych związki między różnymi wielkościami.

Komentarz

Zadanie sprawdza przede wszystkim umiejętność algebraizacji postawionego problemu. Poprawne wypełnienie przez ucznia drugiego, trzeciego i czwartego wiersza tabeli świadczy o zrozumieniu sytuacji geometrycznej opisanej w treści zadania. Uzupełnienie piątego wiersza oznacza, że uczeń dostrzega regułę matematyczną rządzącą własnościami budowanych figur, a uzupełnienie dwóch ostatnich wierszy świadczy o umiejętności opisania tej reguły w języku algebry.

Warto zwrócić uwagę, że aby rozwiązać to zadanie, uczeń nie musi wiedzieć, jaka jest suma kątów wielokąta o danej liczbie boków. Dla budowanych w zadaniu wielokątów można tę informację  wydedukować, zauważając, że suma kątów wielokąta równa jest sumie kątów wszystkich trójkątów, z których jest on zbudowany.


Utwór jest chroniony prawem autorskim. Zasady i warunki korzystania z niego określa Regulamin Serwisu Bazy Dobrych Praktyk.

"Masz uwagi do treści? Uważasz, że zawiera błąd? Napisz na bnd@ibe.edu.pl

* Chcesz otrzymywać informacje o nowych zadaniach?

Zaprenumeruj newsletter na pierwszej stronie "Entuzjaści Edukacji"

* Słowa kluczowe

algebraizacja   argumentacja   czas   droga   działania na liczbach naturalnych   kąty w czworokącie   kąty w trójkącie   koła i okręgi   liczba pi   liczby naturalne   liczby wymierne   mediana   metoda prób i błedów   modelowanie   notacja wykładnicza   objętość graniastosłupa   objętość szcześcianu   obliczanie potęg   obliczenia arytmetyczne   obliczenia kalendarzowe   
.