Język polski

Dobra praktyka

"Quo vadis" - test formatywny

Drukuj

Autor
Pracownia Języka Polskiego
Krótki opis
Test poświęcony powieści H. Sienkiewicza "Quo vadis" składa się z dwóch części. Test formatywny część pierwsza – o świecie przedstawionym w "Quo vadis" – zadania od 1. do 6. Test formatywny część druga – przyczynek do charakterystyki Petroniusza.
Przygotuj

Rzutnik podłączony do komputera, ekran.

Cele praktyki

Zadania sprawdzają znajomość zagadnień omówionych na lekcjach poświęconych powieści, przygotowują do stworzenia charakterystyki Petroniusza.

Treść

Załączniki zawierają test formatywny w wersji dla ucznia i nauczyciela, fotosy związane z testem, oczekiwane odpowiedzi.

Komentarz

Narzędzie powstało w toku badania "Dydaktyka literatury i języka polskiego w gimnazjum w świetle nowej podstawy programowej".

Słowa kluczowe
Załączniki
Linki

Utwór jest chroniony prawem autorskim. Zasady i warunki korzystania z niego określa Regulamin Serwisu Bazy Dobrych Praktyk.


"Masz uwagi do treści? Uważasz, że zawiera błąd? Napisz na bnd@ibe.edu.pl

* Chcesz otrzymywać informacje o nowych zadaniach?

Zaprenumeruj newsletter na pierwszej stronie "Entuzjaści Edukacji"

* Słowa kluczowe

argumentacja   cyberprzemoc   interpretacja   media   pisanie   praca w grupach   rozprawka   słowo i obraz   świadomość językowa   tekst argumentacyjny   tekst literacki   tekst nieliteracki   teza   tworzenie   zachęta do lektury   
.