Matematyka

Dobra praktyka

Zestaw „Grupy” – gimnazjum

Drukuj

Autor
Pracownia matematyki
Krótki opis
Przedstawiamy kilka sprawdzonych sposobów urozmaicenia przebiegu lekcji matematyki. Pomysły podzieliliśmy na dziewięć zestawów. Każdy z nich krótko omawiamy i ilustrujemy przykładami.
Cele praktyki

Wzbogacenie zajęć o ciekawe, czasem nietypowe, elementy, ale, przede wszystkim, rozbudzenie ciekawości ucznia i podniesienie efektywności nauczania.

Zestaw „Grupy”

Efektywne wykorzystanie pracy w grupach. Prezentujemy zadania przeznaczone do pracy zespołowej. Zebrane wyniki pracy grup pozwalają rozwiązać bardziej złożony problem.

Treść

Proponujemy pewną odmianę pracy w grupach: każda z grup pracuje nad innym zadaniem, a wyniki wszystkich grup, po połączeniu, dają 'nową jakość', np. pozwalają na rozwiązanie złożonego problemu, albo pełniejsze przedstawienie jakiegoś zagadnienia. Takie podejście można też zastosować w przypadku, gdy zadanie wymaga wielokrotnego powtarzania podobnych czynności; wtedy każda z grup wykonuje tylko jedną z nich. Dodatkowym walorem tak zorganizowanej pracy w grupach jest budujące uczucie twórczego udziału w zespołowej (nie w ramach grup, ale w ramach całej klasy podzielonej na grupy) pracy.

Słowa kluczowe
Załączniki
Linki

Utwór powstał w ramach projektu "Badanie jakości i efektywności oraz instytucjonalizacja zaplecza badawczego” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego


"Masz uwagi do treści? Uważasz, że zawiera błąd? Napisz na bnd@ibe.edu.pl