Biologia

Dobra praktyka

Komórki macierzyste, część II

Drukuj

Autor
Ilona Żeber Dzikowska, Urszula Poziomek, Katarzyna Derlatka
Krótki opis
Materiał wykorzystuje artykuły naukowe opublikowane w czasopiśmie naukowym Edukacja Biologiczna i Środowiskowa jako pomoce dydaktyczne do lekcji.
Cele praktyki

Rozwijanie umiejętności formułowania opinii i uzasadniania jej merytorycznymi argumentami.

Komentarz

Zajęcia mogą być na dwóch lekcjach następujących po sobie, lub też z przerwą wynikającą z planu zajęć. Jedna jednostka lekcyjna jest przeznaczona na pracę uczniów z kartą pracy, druga na dramę w postaci rozprawy sądowej.

 

Słowa kluczowe
Załączniki
Linki

Utwór powstał w ramach projektu "Badanie jakości i efektywności oraz instytucjonalizacja zaplecza badawczego” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego


"Masz uwagi do treści? Uważasz, że zawiera błąd? Napisz na bnd@ibe.edu.pl