Biologia

Dobra praktyka

Metoda badawcza i uwrażliwienie na stan środowiska

Drukuj

Autor
Aleksandra Kubica, Wiktoria Sobczyk, Urszula Poziomek
Krótki opis
Dobra praktyka to scenariusz zajęć w terenie z wykorzystaniem zasobów jednego z parków narodowych i zastosowaniem metody badawczej, opartej na obserwacji, analizie wyników i wnioskowaniu. Można wykorzystać ideę tego projektu na wycieczce szkolnej w innym parku narodowym lub ośrodku edukacji leśnej
Cele praktyki
  • stawianie przez uczniów hipotez na temat zjawisk i procesów zachodzących w przyrodzie
  • korzystanie z różnych źródeł informacji podczas obserwacji, pomiarów i doświadczeń
  • kształtowanie postawy badawczej w poznawaniu prawidłowości świata przyrody
  • działanie na rzecz ochrony przyrody i dorobku kulturowego społeczności
  • uwrażliwienie uczniów na piękno przyrody ożywionej i nieożywionej oraz krajobrazu
  • nabycie umiejętności formułowania wniosków z obserwacji.

 

Treść

Narzędzie dydaktyczne pt. W jaki sposób można wykorzystać zasoby OPN do realizacji zapisów podstawy programowej biologii dla III etapu edukacyjnego?

Potencjalne problemy

Nie zawsze uda się namówić do współpracy pracowników Parku Narodowego, by przeprowadzić zajęcia w taki, a nie inny sposób.

Słowa kluczowe
Załączniki
Linki

Utwór powstał w ramach projektu "Badanie jakości i efektywności oraz instytucjonalizacja zaplecza badawczego” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego


"Masz uwagi do treści? Uważasz, że zawiera błąd? Napisz na bnd@ibe.edu.pl