Matematyka

Wiązka zadań

Lewa i prawa

Drukuj

Sugerowane przeznaczenie Praca na lekcji, Sprawdzian, Praca domowa

Zadanie

Lewa strona pewnego równania to wyrażenie 2 + x. Które z poniższych wyrażeń należałoby wybrać jako prawą stronę równania, aby otrzymane równanie nie miało rozwiązania?

A. 2x + 1

B. 2 – x

C. 1 – 2x

D. x – 2

Odpowiedź, podstawa programowa i omówienie zadania

Poprawna odpowiedź

D

Wymaganie ogólne

2. Wykorzystywanie i interpretowanie reprezentacji. Uczeń używa prostych, dobrze znanych obiektów matematycznych, interpretuje pojęcia matematyczne i operuje obiektami matematycznymi.

Wymaganie szczegółowe

7.3 Równania. Uczeń rozwiązuje równania stopnia pierwszego z jedną niewiadomą.

Komentarz

Jest to zadanie sprawdzające, czy uczeń rozumie, czym jest rozwiązanie równania. Można  wskazać właściwą odpowiedź, rozwiązując kolejne równania otrzymane dla kolejnych z proponowanych odpowiedzi. Można też wybrać inną strategię: wystarczy przyjrzeć się czterem proponowanym wyrażeniom, by zauważyć, że właściwą odpowiedzią jest D, gdyż nie ma takiej liczby, dla której otrzymamy taki sam wynik po dodaniu do niej 2 oraz  po odjęciu od niej 2. Uczniom łatwiej to sobie uświadomić, gdy interpretować będziemy liczby x, 2 + x oraz x – 2 na osi liczbowej.

Słowa kluczowe

równania

Utwór powstał w ramach projektu "Badanie jakości i efektywności oraz instytucjonalizacja zaplecza badawczego” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

"Masz uwagi do treści? Uważasz, że zawiera błąd? Napisz na bnd@ibe.edu.pl