Geografia

Wiązka zadań

Skały

Drukuj

Sugerowane przeznaczenie Sprawdzian

Opis wiązki zadań

Zadanie wraz z komentarzem pochodzi z publikacji:

Ostrowska B., Spalik K., red., 2010, Umiejętności złożone w nauczaniu historii i przedmiotów przyrodniczych. Warszawa: Wydawnictwo Instytutu Filozofiii i Socjologii PAN.

Publikacja jest pokłosiem projektu badawczego finansowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną oraz Europejski Fundusz Społeczny.

Zadanie

Uczniowie z różnych regionów Polski prezentowali na internetowym forum geograficznym skały występujące w ich najbliższej okolicy. Poniżej zamieszczono opisy tych skał.

  1. Skała występująca w  naszej okolicy należy do surowców energetycznych. Wydobywa się ją metodą odkrywkową.
  2. Nazwa naszego regionu czasem podawana jest w formie wskazującej na okres powstania występujących tutaj skał. Są one wykorzystywane do produkcji cementu.
  3. Powszechnie występująca w naszym regionie skała jest podstawowym surowcem do produkcji szkła. Jest to skała osadowa okruchowa, występuje w wielu miejscach w Polsce.
  4. Skała wydobywana w naszym regionie znajduje zastosowanie m.in w przemyśle chemicznym i spożywczym. W  Polsce wydobywana jest m.in. w postaci roztworu wodnego.

Przyporządkuj opisy podanym w tabeli nazwom skał.

Lp. Nazwa skały Oznaczenie opisu
1. Piasek `square` A  /  `square` B  /  `square` C  /  `square` D
2. Wapień `square` A  /  `square` B  /  `square` C  /  `square` D
3. Węgiel brunatny `square` A  /  `square` B  /  `square` C  /  `square` D
4. Sól kamienna `square` A  /  `square` B  /  `square` C  /  `square` D

Odpowiedź, podstawa programowa i omówienie zadania

Poprawna odpowiedź

1. C
2. B
3. A
4. D

Wymaganie ogólne

1.2 Korzystanie z różnych źródeł informacji geograficznej. Uczeń potrafi korzystać z planów, map, fotografii, rysunków, wykresów i danych statystycznych i tekstów źródłowych oraz technologii informacyjno-komunikacyjnych w celu gromadzenia, przetwarzania i prezentowania informacji geograficznych.

Wymaganie szczegółowe

4.3. Położenie i środowisko przyrodnicze Polski. Uczeń rozpoznaje główne rodzaje skał występujących we własnym regionie i w Polsce.

Komentarz

Zadanie sprawdza znajomość podstawowych typów skał osadowych spotykanych w Polsce. Informacja o odkrywkowej metodzie wydobycia skały, która jest surowcem energetycznym (opis A), wskazuje jednoznacznie na węgiel brunatny. Drugi opis nawiązuje do nazwy Jury Krakowsko-Częstochowskiej. Uczeń powinien kojarzyć nazwę okresu jurajskiego z  powstałymi w tym okresie skałami wapiennymi. Jeżeli jednak tego nie kojarzy, może wykorzystać informację o tym, że skała jest wykorzystywana do produkcji cementu. Produkcja szkła jednoznacznie wskazuje na piasek, co potwierdza podana w tekście powszechność jego występowania (opis C). Ostatni opis dotyczy soli, na co wskazuje zarówno wykorzystanie jej w przemyśle spożywczym, jak i sposób wydobywania.


Utwór jest chroniony prawem autorskim. Zasady i warunki korzystania z niego określa Regulamin Serwisu Bazy Dobrych Praktyk.

"Masz uwagi do treści? Uważasz, że zawiera błąd? Napisz na bnd@ibe.edu.pl

* Chcesz otrzymywać informacje o nowych zadaniach?

Zaprenumeruj newsletter na pierwszej stronie "Entuzjaści Edukacji"

* Słowa kluczowe

Afryka   akumulacja   Alpy   Antarktyda   Antarktyka   Arktyka   atlas   Australia   Austria   autostrada   Azja   Bałtyk   biblioteka   biografia   Bornholm   Chile   Chiny   chmura pyłu   cień   Cieśnina Gibraltarska   
.