Matematyka

Wiązka zadań

Wynagrodzenie pani Marii

Drukuj

Sugerowane przeznaczenie Praca na lekcji, Sprawdzian, Praca domowa

Właściciel sklepu płaci pani Marii co miesiąc 1200 zł oraz premię 2% od wartości sprzedanego towaru.

Zadanie 1

Uzupełnij tabelę:

Wartość sprzedanego towaru Wynagrodzenie pani Marii
19500 zł  
  2000 zł

 

Odpowiedź, podstawa programowa i omówienie zadania

Poprawna odpowiedź

1590 zł, 40000 zł

Wymaganie ogólne

2. Wykorzystywanie i interpretowanie reprezentacji. Uczeń używa prostych, dobrze znanych obiektów matematycznych, interpretuje pojęcia matematyczne i operuje obiektami matematycznymi.

Wymaganie szczegółowe

5.4 Procenty. Uczeń stosuje obliczenia procentowe do rozwiązywania problemów w kontekście praktycznym, np. oblicza ceny po podwyżce lub obniżce o dany procent, wykonuje obliczenia związane z VAT, oblicza odsetki dla lokaty rocznej.

Komentarz


Zadanie 2

Oceń prawdziwość zdań (zamaluj kwadracik przy wybranej przez Ciebie odpowiedzi).

I. Jeśli pani Maria sprzeda 2 razy więcej towaru, to kwota
jej premii również wzrośnie 2 razy.

PRAWDA

FAŁSZ 

II. Premia będzie stanowić połowę zarobków pani Marii,
gdy wartość sprzedaży osiągnie 60000 zł.

PRAWDA

FAŁSZ

III. Gdyby właściciel podniósł premię do 5%, to zarobki
pani Marii wzrosłyby o 3%.

PRAWDA

FAŁSZ

 

Odpowiedź, podstawa programowa i omówienie zadania

Poprawna odpowiedź

I. P

II. P

III. F

Wymaganie ogólne

2. Wykorzystywanie i interpretowanie reprezentacji. Uczeń używa prostych, dobrze znanych obiektów matematycznych, interpretuje pojęcia matematyczne i operuje obiektami matematycznymi.

Wymaganie szczegółowe

5.4 Procenty. Uczeń stosuje obliczenia procentowe do rozwiązywania problemów w kontekście praktycznym, np. oblicza ceny po podwyżce lub obniżce o dany procent, wykonuje obliczenia związane z VAT, oblicza odsetki dla lokaty rocznej.

Komentarz


Uwagi końcowe

Pierwsza część tej mini-wiązki bada, czy uczniowie umieją wykonywać typowe obliczenia procentowe. Druga część diagnozuje rozumienie pojęcia procentu (poprzez analizę, jak zmiana jednej wielkości wpływa na zmianę innej).

Zadanie do wykorzystania podczas tworzenia sprawdzianów powtórkowych. Jest ono również doskonałym materiałem do wspólnej analizy ze wszystkimi uczniami podczas lekcji. 

 

Utwór powstał w ramach projektu "Badanie jakości i efektywności oraz instytucjonalizacja zaplecza badawczego” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

"Masz uwagi do treści? Uważasz, że zawiera błąd? Napisz na bnd@ibe.edu.pl