Matematyka

Wiązka zadań

Kąty zewnętrzne trójkąta

Drukuj

Sugerowane przeznaczenie Praca na lekcji, Sprawdzian, Praca domowa

Zadanie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oblicz sumę miar kątów α, β i γ. Zapisz swoje obliczenia.  

Odpowiedź, podstawa programowa i omówienie zadania

Poprawna odpowiedź

360°

Wymaganie ogólne

5. Rozumowanie i argumentacja. Uczeń prowadzi proste rozumowania, podaje argumenty uzasadniające poprawność rozumowania.

Wymaganie szczegółowe

6.1 Wyrażenia algebraiczne. Uczeń opisuje za pomocą wyrażeń algebraicznych związki między różnymi wielkościami.

Komentarz

Zadanie, w którym uczeń musi przeprowadzić rozumowanie o charakterze geometrycznym i arytmetycznym. Może także posłużyć się algebrą. Stwarza więc ono możliwości doskonalenia wielu umiejętności i jest dobrym materiałem na lekcje powtórkowe przed klasówką lub egzaminem gimnazjalnym. Warto zwrócić uwagę na polecenie zapisania obliczeń i zadbanie o staranną redakcję zapisu tak, aby był on czytelny i zrozumiały nie tylko dla ucznia, który go sporządził, ale również dla wszystkich osób, które go będą czytały.

Zadanie można przygotować w wersji zamkniętej proponując uczniom wskazanie poprawnej odpowiedzi wśród: 180°, 360°, 720° i 1080°. Może ono w rej postaci być treścią zadania domowego. Omówienie (ewentualnych) błędnych wyborów może stać się wstępem do pracy z tym zadaniem na lekcji.

Zadanie można zmodyfikować.


Uwagi końcowe

Poziom wykonania
Zasadnicza trudność zadania polega na skorzystaniu z własności kątów przyległych i z sumy kątów trójkąta.

Utwór powstał w ramach projektu "Badanie jakości i efektywności oraz instytucjonalizacja zaplecza badawczego” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

"Masz uwagi do treści? Uważasz, że zawiera błąd? Napisz na bnd@ibe.edu.pl