Biologia

Wiązka zadań

Kod genetyczny

Drukuj

Sugerowane przeznaczenie Praca na lekcji, Sprawdzian

Zadanie

Poniżej przedstawiono cztery fragmenty informacji, opublikowanych niedawno w różnych mediach, w których zostało użyte określenie kod genetyczny.

Wskaż, gdzie określenie kod genetyczny zostało użyte poprawnie, a gdzie – niepoprawnie.

  Informacja Określenia kod genetyczny użyto
1 50 lat temu odkryto kod genetyczny. Naukowcy opracowali wówczas eksperymenty, dzięki którym rozszyfrowali, w jaki sposób w DNA jest zapisywana informacja genetyczna.

`square` poprawnie

`square` niepoprawnie

2 Naukowcy odtworzyli kod genetyczny bakterii wywołującej dżumę. Znajomość genomu pomaga zajrzeć w przeszłość i ustalić, dlaczego epidemie tej choroby były tak groźne.

`square` poprawnie

`square` niepoprawnie

3 Naukowcy złamali kod genetyczny kangura z gatunku Walabia dama. To kolejny krok w kierunku poznania informacji rządzących światem żywych stworzeń.

`square` poprawnie

`square` niepoprawnie

4 Naukowcy rozpracowali kod genetyczny raka płuc i czerniaka – twierdzą, że to odkrycie zrewolucjonizuje w ciągu najbliższych lat leczenie tych chorób.

`square` poprawnie

`square` niepoprawnie

Odpowiedź, podstawa programowa i omówienie zadania

Poprawna odpowiedź

1 – poprawnie

2 – niepoprawnie

3 – niepoprawnie

4 – niepoprawnie

Wymaganie ogólne

3.3 Poszukiwanie, wykorzystanie i tworzenie informacji. Uczeń rozumie i interpretuje pojęcia biologiczne, zna podstawową terminologię biologiczną.

Wymaganie szczegółowe

8.3. Genetyka. Uczeń przedstawia sposób zapisywania i odczytywania informacji genetycznej (kolejność nukleotydów w DNA, kod genetyczny); wyjaśnia różnicę pomiędzy informacją genetyczną a kodem genetycznym.

Komentarz

Zadanie ma na celu sprawdzenie rozumienia różnicy w znaczeniu dwóch pojęć z zakresu genetyki molekularnej: kod genetyczny i informacja genetyczna. Istotne w zadaniu jest to, iż wszystkie informacje pochodzą z ogólnodostępnych stron internetowych, na których podawane są informacje dotyczące zagadnień o charakterze naukowym. Pojęcie kod genetyczny jest nadto często używanie zamiennie z pojęciem informacja genetyczna, niemniej znaczenie jednego i drugiego jest zupełnie inne. Uwagę na to zwraca informacja pierwsza, w której użyte są obydwa te pojęcia w prawidłowym ich znaczeniu. Podane w zadaniu informacje służą temu, aby uzmysłowić uczniom, iż należy z pewną rezerwą podchodzić do informacji zamieszczanych na różnych stronach internetowych, a także podawanych w innych mediach, i wskazane jest krytyczne odnoszenie się do nich. Poprawne rozwiązanie całego zadania wymaga bezwzględnego rozumienia znaczenia pojęcia kod genetyczny, w przeciwnym razie udzielenie poprawnych odpowiedzi tylko w niektórych wierszach wskazuje na przypadkowość w zaznaczaniu odpowiedzi.

O braku rozumienia różnic w pojęciach informacja i kod genetyczny świadczy bardzo mała liczba uczniów, którzy poprawnie rozwiązali całe zadanie (zaledwie 6%). Tym bardziej jest to zaskakujące, że ponad 80% uczniów poprawnie zaznacza odpowiedź, oceniając informację pierwszą. Pozostałe odpowiedzi są zaznaczane mniej więcej w tych samych proporcjach (około połowa uczniów odpowiada dobrze). Nie można wykluczyć, iż część uczniów doszukiwała się tzw. pułapek w podanych w każdym z podpunktów informacjach dodatkowych. Jednak gdyby w podpunktach B i C zamienić wyrażenie kod genetyczny na informacja genetyczna, byłyby to sformułowania poprawne. Dodatkową trudność sprawia fakt, iż wszystkie informacje brzmią „naukowo”, natomiast uczniowie, zgodnie z poleceniem, powinni skupić się tylko na ocenie, czy właściwie zostało użyte określenie kod genetyczny.


Utwór jest chroniony prawem autorskim. Zasady i warunki korzystania z niego określa Regulamin Serwisu Bazy Dobrych Praktyk.

"Masz uwagi do treści? Uważasz, że zawiera błąd? Napisz na bnd@ibe.edu.pl

* Chcesz otrzymywać informacje o nowych zadaniach?

Zaprenumeruj newsletter na pierwszej stronie "Entuzjaści Edukacji"

* Słowa kluczowe

aberracje chromosomowe   adaptacja zwierząt   AIDS   albinizm   Alfred R. Wallace   alkohol   allel   allel dominujący   allel recesywny   aminokwasy   analiza   analiza tekstu   analiza wykresów   analiza wyników   anatomia liścia   anemia sierpowata   anoreksja   antagonizm działania   antybiotyki   argumentacja   
.