Matematyka

Wiązka zadań

Dwa kwadraty i prostokąt

Drukuj

Sugerowane przeznaczenie Praca na lekcji, Sprawdzian, Praca domowa

Zadanie

Prostokąt przedstawiony na rysunku podzielono na kwadrat o boku a, kwadrat o boku b oraz szary prostokąt. Zapisz pole i obwód szarego prostokąta za pomocą wyrażeń algebraicznych.

 

Odpowiedź, podstawa programowa i omówienie zadania

Poprawna odpowiedź

Ob=2a, P=ab-b2

Wymaganie ogólne

3. Modelowanie matematyczne. Uczeń dobiera model matematyczny do prostej sytuacji, buduje model matematyczny danej sytuacji.

Wymaganie szczegółowe

6.1 Wyrażenia algebraiczne. Uczeń opisuje za pomocą wyrażeń algebraicznych związki między różnymi wielkościami.

Komentarz

W  zadaniu uczeń musi ustalić przede wszystkim długość drugiego boku szarego prostokąta znając długości boków kwadratów. Sprytny uczeń ma tu pole do popisu – jeśli zauważy, że długość dwóch kolejnych boków to a, łatwo zapisze obwód prostokąta. Uczniowie słabsi nie są tu bez szans. Do nich należałoby skierować wcześniej analogiczne zadanie (lub kilka zadań) z konkretnymi danymi, a gdy już uchwycą istotne zależności między odcinkami, przejść do wersji uogólnionej. Zadanie jest rachunkowo nietrudne, a zarazem nie jest takie oczywiste, stanowi więc dobry materiał do uczenia i ćwiczenia umiejętności algebraizacji. 

Słowa kluczowe

algebraizacja | modelowanie

Utwór jest chroniony prawem autorskim. Zasady i warunki korzystania z niego określa Regulamin Serwisu Bazy Dobrych Praktyk.

"Masz uwagi do treści? Uważasz, że zawiera błąd? Napisz na bnd@ibe.edu.pl

* Chcesz otrzymywać informacje o nowych zadaniach?

Zaprenumeruj newsletter na pierwszej stronie "Entuzjaści Edukacji"

* Słowa kluczowe

algebraizacja   argumentacja   czas   droga   działania na liczbach naturalnych   kąty w czworokącie   kąty w trójkącie   koła i okręgi   liczba pi   liczby naturalne   liczby wymierne   mediana   metoda prób i błedów   modelowanie   notacja wykładnicza   objętość graniastosłupa   objętość szcześcianu   obliczanie potęg   obliczenia arytmetyczne   obliczenia kalendarzowe   
.