Biologia

Wiązka zadań

Profilaktyka przeziębień

Drukuj

Sugerowane przeznaczenie Praca na lekcji, Sprawdzian

Zadanie

Dwóm grupom osób biorących udział w badaniu podano preparat zawierający witaminy, minerały i wyciągi ziołowe, stosowany w profilaktyce przeziębień. Osoby z grupy I otrzymywały dawkę po 50 mg/dzień, a osoby z grupy II – po 100 mg/dzień. Wszyscy biorący udział w badaniu przebywali w czasie jego trwania razem w jednym miejscu i w tych samych warunkach. W czasie ośmiu tygodni trwania badania nie stwierdzono przypadków przeziębienia w obu grupach.

Które stwierdzenia dotyczące opisanego eksperymentu są słuszne?

 

Stwierdzenie

Czy stwierdzenie
jest słuszne?

1.

Badany preparat skutecznie zabezpiecza przed przeziębieniem już w dawce 50 mg dziennie.

`square` Tak         `square` Nie

2.

Być może badani nie zachorowali, bo w czasie eksperymentu nie zetknęli się z wirusami przeziębienia.

`square` Tak         `square` Nie

3.

Należy powtórzyć eksperyment, uwzględniając grupę osób, które nie otrzymywałyby preparatu, tylko placebo[1].

`square` Tak         `square` Nie

[1] Substancja obojętna, którą podaje się zamiast badanej substancji po to, by badana osoba nie była świadoma, czy przyjmuje lek, czy nie.

Odpowiedź, podstawa programowa i omówienie zadania

Poprawna odpowiedź

1–Nie, 2–Tak, 3–Tak.

Wymaganie ogólne

2.2 Znajomość metodyki badań biologicznych. Uczeń określa warunki doświadczenia, rozróżnia próbę kontrolną i badawczą, formułuje wnioski.

Wymaganie szczegółowe

Komentarz

Zadanie odnosi się do znajomości metodyki badań biologicznych – diagnozuje, czy uczeń rozumie znaczenie próby kontrolnej w doświadczeniu, potrafi wskazać błędy w procedurze doświadczalnej oraz prawidłowo formułować wnioski na podstawie wyników eksperymentu. Uczeń ma za zadanie ocenić słuszność trzech stwierdzeń – po części wniosków, po części uwag związanych z procedurą badania.

Stwierdzenie nr 1 jest wnioskiem z badania, ale wnioskiem nieuprawnionym. Brak próby kontrolnej nie pozwala wnioskować, czy preparat w ogóle chroni przed przeziębieniem, tym bardziej zatem – czy do ochrony wystarcza jego określona dawka.

Stwierdzenie nr 2 jest słuszne, ponieważ zaproponowana w nim przyczyna braku zachorowań w obu grupach jest możliwa. Być może, gdyby uwzględnić w doświadczeniu próbę kontrolną (osoby z zerową dawką leku), wśród badanych z tej grupy pojawiłyby się przypadki zachorowania, co wskazywałoby, że wirusy przeziębienia były obecne w pomieszczeniach, w których prowadzono eksperyment.

Stwierdzenie nr 3 zawiera sformułowaną wprost propozycję, by włączyć do badania grupę kontrolną, która nie otrzyma leku, a jedynie placebo. Jest to oczywiście stwierdzenie słuszne, ponieważ tylko w takich warunkach doświadczenie może dać odpowiedź na pytanie, czy lek chroni przed przeziębieniem. Jeśli chodzi o problem skutecznej dawki leku, to z pewnością należałoby włączyć do badania dodatkowe grupy, tak by zróżnicowanie dawek było większe. Ale jest to już osobny problem, nie objęty diagnozą w tym zadaniu.

Zadanie można wykorzystać na każdej lekcji z działu Stan zdrowia i choroby, również na zajęciach powtórzeniowych i przygotowujących do egzaminu.


Utwór powstał w ramach projektu "Badanie jakości i efektywności oraz instytucjonalizacja zaplecza badawczego” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

"Masz uwagi do treści? Uważasz, że zawiera błąd? Napisz na bnd@ibe.edu.pl