Biologia

Wiązka zadań

Budowa tchawicy

Drukuj

Sugerowane przeznaczenie Sprawdzian

Zadanie

Tchawica jest elementem układu oddechowego człowieka. Ma kształt rury, której ściany zbudowane są z kilkunastu chrząstek, każda w kształcie podkowy.

Chrząstki budujące tchawicę

`square` A. ułatwiają przenikanie tlenu z powietrza do krwi.

`square` B. chronią przed zakrztuszeniem lub zachłyśnięciem.

`square` C. zapobiegają zapadaniu się tchawicy podczas wdechu.

`square` D. oczyszczają wdychane powietrze z zanieczyszczeń pyłowych.

Odpowiedź, podstawa programowa i omówienie zadania

Poprawna odpowiedź

C

Wymaganie ogólne

1.2 Znajomość różnorodności biologicznej i podstawowych procesów biologicznych. Uczeń wyjaśnia zjawiska i procesy biologiczne zachodzące w wybranych organizmach i w środowisku.
3.3 Poszukiwanie, wykorzystanie i tworzenie informacji. Uczeń rozumie i interpretuje pojęcia biologiczne, zna podstawową terminologię biologiczną.
4.1 Rozumowanie i argumentacja. Uczeń interpretuje informacje i wyjaśnia zależności przyczynowo-skutkowe między faktami, formułuje wnioski.

Wymaganie szczegółowe

6.4.1. Budowa i funkcjonowanie organizmu człowieka. Układ oddechowy. Uczeń podaje funkcje części układu oddechowego, rozpoznaje je (na schemacie, modelu, rysunku, według opisu itd.) oraz przedstawia związek ich budowy z pełnioną funkcją.

Komentarz

Zadanie sprawdza wiedzę ucznia na temat budowy układu oddechowego i jej związku z funkcjami, jakie on pełni. Uczeń powinien wiedzieć, że inne funkcje spełniają drogi oddechowe, których elementem jest opisywana w zadaniu tchawica, a inne – narząd wymiany gazowej, czyli płuca (a dokładnie pęcherzyki płucne). Ta podstawowa wiedza pozwoli mu wyeliminować dystraktor A jako odpowiedź błędną. Ochrona przed zakrztuszeniem to funkcja nagłośni, ale jeśli nawet uczeń zapomniał, czy nigdy nie słyszał o nagłośni, to logiczne rozumowanie nie pozwoli mu wybrać odpowiedzi B jako poprawnej, bo przecież rura nie może chronić przed zakrztuszeniem. Kolejny dystraktor – D określa rzeczywistą funkcję tchawicy, ale w odniesieniu do nabłonka rzęskowego, wyścielającego ją od wewnątrz i komórek wydzielających śluz zatrzymujący zanieczyszczenia pyłowe. Pozostaje zatem odpowiedź C, która wydaje się logiczna – chrzestny szkielet własny tchawicy wzmacnia ją i nadaje sztywność jej ściankom, a więc będzie również zapobiegał zapadaniu się tego narządu pod wpływem podciśnienia, wytwarzanego podczas wdechu.

Zadanie przetestowano na grupie uczniów klas trzecich gimnazjum. Prawidłowo rozwiązało je 39% badanych uczniów. Zadanie dobrze różnicowało badaną populację, co oznacza, że dobrze nadaje się ono do zastosowania w teście wiedzy z anatomii i fizjologii człowieka.


Utwór jest chroniony prawem autorskim. Zasady i warunki korzystania z niego określa Regulamin Serwisu Bazy Dobrych Praktyk.

"Masz uwagi do treści? Uważasz, że zawiera błąd? Napisz na bnd@ibe.edu.pl

* Chcesz otrzymywać informacje o nowych zadaniach?

Zaprenumeruj newsletter na pierwszej stronie "Entuzjaści Edukacji"

* Słowa kluczowe

aberracje chromosomowe   adaptacja zwierząt   AIDS   albinizm   Alfred R. Wallace   alkohol   allel   allel dominujący   allel recesywny   aminokwasy   analiza   analiza tekstu   analiza wykresów   analiza wyników   anatomia liścia   anemia sierpowata   anoreksja   antagonizm działania   antybiotyki   argumentacja   
.