Biologia

Wiązka zadań

Sałata GMO

Drukuj

Sugerowane przeznaczenie Sprawdzian

Zadanie

Masz przed sobą dwa poletka sałaty. Na jednym z nich rośnie zwykła sałata, a na drugim sałata tej samej odmiany, lecz zmodyfikowana genetycznie (GMO) w taki sposób, że do jej genomu wprowadzono geny odpowiedzialne za produkcję szczepionki przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typu B.

(1) Odróżnienie zwykłej sałaty od sałaty GMO bez badań laboratoryjnych będzie

`square` A. możliwe,

`square` B. niemożliwe,

(2) ponieważ

`square` A. sałata GMO jest większa i dorodniejsza od zwykłej sałaty.

`square` B. tego typu modyfikacja genetyczna nie wpływa na wygląd i smak sałaty.

`square` C. geny są tak małe, że ich obecność można wykryć jedynie przy użyciu mikroskopu.

`square` D. na tak zmodyfikowanej genetycznie sałacie nie będzie ślimaków ani owadów obecnych na zwykłej sałacie.

Odpowiedź, podstawa programowa i omówienie zadania

Poprawna odpowiedź

1 – B,

2 – B.

Wymaganie ogólne

Wymaganie szczegółowe

Komentarz

Zadanie sprawdza, czy uczeń jest świadomy różnic pomiędzy organizmami modyfikowanymi genetycznie a ich niemodyfikowanymi odpowiednikami. W szczególności zadanie skupia się na niektórych obiegowych opiniach na temat GMO.

W badaniu przeprowadzonym na grupie uczniów klas I liceum ogólnokształcącego okazało się, że zadanie jest łatwe – prawidłowej odpowiedzi w obu częściach udzieliło 70% badanych, co świadczy o tym, że uczniowie w większości dobrze znają właściwości GMO.

Aby dojść do prawidłowej odpowiedzi, uczeń musi ocenić, czy opisana modyfikacja może mieć wpływ na fenotyp sałaty. W podanym przykładzie nie ma ku temu żadnych przesłanek, należy więc w części 1 wybrać odpowiedź B. Odpowiedź tę należy uzasadnić, wybierając właściwą odpowiedź w części 2. Odpowiedzi A i D można odrzucić, ponieważ uzasadniają różnice fenotypowe, czyli ich wybór byłby sprzeczny z wyborem w części 1. Odpowiedź C jest z gruntu nieprawdziwa – mikroskop nie może być narzędziem badania genów. Pozostaje zatem odpowiedź B, która jest poprawna.

Zdecydowana większość uczniów, bo aż 78%, nie miała problemu z określeniem, że bez badań laboratoryjnych nie sposób odróżnić obu sałat, przy czym aż 90% z tej grupy podało prawidłowe uzasadnienie, mówiące że podana modyfikacja nie ma wpływu na wygląd i smak sałaty. Odpowiedź B w części drugiej została wybrana przez 71% badanych.

Drugą najczęściej podawaną odpowiedzią w części 2 była odpowiedź A (13% badanych). Uczniowie wybierający to uzasadnienie ulegli zapewne obiegowym opiniom o roślinach GMO, które jakoby mają być większe i dorodniejsze. Oczywiście prace nad modyfikacjami roślin prowadzącymi do bujnego wzrostu są naturalnym kierunkiem badań, niemniej jednak należy pamiętać, że nie każda modyfikacja ma taki właśnie cel.

Odpowiedź D w części 2 wskazało 8% badanych. Prawdopodobnie uczniowie wybierający tę odpowiedź kojarzyli inny, częsty sposób modyfikacji roślin, mający na celu ich ochronę przed szkodnikami. Nie jest to prawdą – nie każda modyfikacja roślin ma taki cel.

Najrzadziej wybieraną odpowiedzią w części 2 była odpowiedź C. Jedynie 7% badanych zdecydowało się na jej zaznaczenie. Odpowiedź ta ma sens jedynie w połączeniu z odpowiedzią B w części 1, lecz taka kombinacja nie jest zbyt prawdopodobna. Można bowiem przypuszczać, że uczeń, który świadomie (nie „strzelając”) wybrał odpowiedź B w części 1, czyli wie, że obu sałat nie można rozróżnić bez specjalistycznych badań, poda właściwe uzasadnienie. Wybór odpowiedzi C świadczy zatem o „strzelaniu”. Dla formalności należy wyjaśnić, że przedmiotem obserwacji mikroskopowych (czy to z użyciem mikroskopu świetlnego, czy elektronowego) może być chromosom, DNA czy nawet pojedyncze zasady azotowe. Natomiast żaden mikroskop nie pozwala na odczytanie informacji genetycznej, którą analizuje się metodami fizyko-chemicznymi (sekwencjonowanie).

Zadanie najlepiej nadaje się na sprawdzian podsumowujący lekcje poświęcone biotechnologii i organizmom modyfikowanym genetycznie.


Utwór jest chroniony prawem autorskim. Zasady i warunki korzystania z niego określa Regulamin Serwisu Bazy Dobrych Praktyk.

"Masz uwagi do treści? Uważasz, że zawiera błąd? Napisz na bnd@ibe.edu.pl

* Chcesz otrzymywać informacje o nowych zadaniach?

Zaprenumeruj newsletter na pierwszej stronie "Entuzjaści Edukacji"

* Słowa kluczowe

aberracje chromosomowe   adaptacja zwierząt   AIDS   albinizm   Alfred R. Wallace   alkohol   allel   allel dominujący   allel recesywny   aminokwasy   analiza   analiza tekstu   analiza wykresów   analiza wyników   anatomia liścia   anemia sierpowata   anoreksja   antagonizm działania   antybiotyki   argumentacja   
.