Matematyka

Wiązka zadań

Pawie oczko

Drukuj

Sugerowane przeznaczenie Praca na lekcji

Zadanie

Przyjrzyj się rysunkom i zapisanym pod nimi równościom.

Z przedstawionych powyżej informacji można wywnioskować, że wartość wyrażenia` `  `sqrt(1+3+5+7+9+11+13+15+17+19)` jest równa

A. 9

B. 10

C. 19

D. 20

Odpowiedź, podstawa programowa i omówienie zadania

Poprawna odpowiedź

B

Wymaganie ogólne

3. Modelowanie matematyczne. Uczeń dobiera model matematyczny do prostej sytuacji, buduje model matematyczny danej sytuacji.

Wymaganie szczegółowe

4.1 Pierwiastki. Uczeń oblicza wartości pierwiastków drugiego i trzeciego stopnia z liczb, które są odpowiednio kwadratami lub sześcianami liczb wymiernych.

Komentarz

Jest to zadanie, w którym uczeń musi zauważyć związek między narysowanym kwadratem, a równością zapisaną poniżej. Zwykle zadania na odkrywanie reguł są dla uczniów trudne, ponieważ często kontynuacja nie jest jednoznaczna. W tym przypadku zapis arytmetyczny jest powiązany z ilustracją geometryczną, co sprawia, że nie ma możliwości różnej interpretacji.

Ponadto zadanie to pokazuje jedność treści matematycznych, przedstawiając tę samą własność wyrażoną dwoma różnymi „językami” – językiem liczb (arytmetyki) i językiem geometrii. Na przykładzie tego zadania uczeń może dostrzec, jak można odkryć reguły rządzące zapisem arytmetycznym dzięki stworzeniu odpowiedniego modelu geometrycznego.

Zadanie może stanowić także punkt wyjścia do ćwiczenia dociekliwości badawczej uczniów, „pogłębiania” problemu, samodzielnych prób konstruowania podobnych zależności (np. suma kolejnych liczb naturalnych).


Utwór jest chroniony prawem autorskim. Zasady i warunki korzystania z niego określa Regulamin Serwisu Bazy Dobrych Praktyk.

"Masz uwagi do treści? Uważasz, że zawiera błąd? Napisz na bnd@ibe.edu.pl

* Chcesz otrzymywać informacje o nowych zadaniach?

Zaprenumeruj newsletter na pierwszej stronie "Entuzjaści Edukacji"

* Słowa kluczowe

algebraizacja   argumentacja   czas   droga   działania na liczbach naturalnych   kąty w czworokącie   kąty w trójkącie   koła i okręgi   liczba pi   liczby naturalne   liczby wymierne   mediana   metoda prób i błedów   modelowanie   notacja wykładnicza   objętość graniastosłupa   objętość szcześcianu   obliczanie potęg   obliczenia arytmetyczne   obliczenia kalendarzowe   
.