Fizyka

Wiązka zadań

Sygnał Ziemia - Księżyc

Drukuj

Sugerowane przeznaczenie Praca na lekcji

Zadanie

Adam zastanawiał się, czy jest możliwe sterowanie pojazdem księżycowym z Ziemi. Wiedział, że odległość Księżyca od Ziemi wynosi około 380 000 km, a sygnał rozchodzi się z prędkością światła. Na tej podstawie oszacował czas potrzebny na dotarcie sygnału z pojazdu księżycowego na Ziemię i z powrotem.

Wybierz poprawne oszacowanie tego czasu:

`square` A. około 0,0025 s

`square` B.  około 2,5 s

`square` C. około 25 s

`square` D. około 2500 s

Odpowiedź, podstawa programowa i omówienie zadania

Poprawna odpowiedź

B

Wymaganie ogólne

4 Posługiwanie się informacjami pochodzącymi z analizy przeczytanych tekstów (w tym popularno-naukowych).

Wymaganie szczegółowe

7.11. Fale elektromagnetyczne i optyka. Uczeń podaje przybliżoną wartość prędkości światła w próżni/ wskazuje prędkość światła jako maksymalną prędkość przepływu informacji
8.3. Wymagania przekrojowe. Uczeń szacuje rząd wielkości spodziewanego wyniku i ocenia na tej podstawie wartości obliczanych wielkości fizycznych

Komentarz

Zadanie mierzy umiejętność szacowania rzędu wielkości wyniku i zostało wykorzystane w badaniu, w którym wzięli udział uczniowie klas trzecich gimnazjum. Aby je rozwiązać, uczeń powinien znać przybliżoną wartość prędkości światła (300 000 km/s) oraz rozumieć, że czas potrzebny na to, aby sygnał przebył odległość Ziemia-Księżyc obliczamy, dzieląc odległość pomiędzy tymi ciałami przez prędkość światła. Należy przy tym pamiętać, że szukamy czasu potrzebnego na dotarcie sygnału z pojazdu księżycowego i z powrotem, zatem powinniśmy uzyskaną wielkość pomnożyć przez dwa.

Odległość pomiędzy Ziemią a Księżycem możemy inaczej zapisać jako . Dzieląc tę wielkość przez prędkość światła otrzymamy czas rzędu jednej sekundy – jest to czas potrzebny na pokonanie dystansu tylko w jedną stronę. Aby sygnał mógł pokonać tę odległość dwukrotnie potrzeba czasu rzędu dwóch sekund. Wobec tego prawidłową odpowiedzią jest odpowiedź B. i odpowiedzi takiej udzieliło 45,1% osób biorących udział w badaniu.

Z odpowiedzi nieprawidłowych najczęściej była wybierana odpowiedź D. (21%) oraz odpowiedź C. (19,4%). Trudno jednoznacznie wskazać przyczyny, dla których uczniowie decydowali się na te odpowiedzi, wydaje się jednak, że nie próbowali oni oszacować, ani tym bardziej obliczać, wyniku, z góry przyjmując założenie, że czas dotarcia sygnału z Księżyca na Ziemię i z powrotem musi być relatywnie długi.

Nieco inaczej wygląda sytuacja z najrzadziej wybieraną odpowiedzią A. (12,5%). W tym przypadku część uczniów mogła podzielić odległość wyrażoną w kilometrach przez prędkość światła liczoną w metrach na sekundę (bez odpowiedniego przeliczenia jednostek), uzyskując wynik mniejszy o trzy rzędy wielkości niż wynik prawidłowy. Jeśli rzeczywiście uczniowie szacowali wynik w ten sposób oznacza to, że nie zwrócili oni w ogóle uwagi na jednostkę, w jakiej została wyrażona odległość, podstawiając dane do wzoru w sposób automatyczny. Warto wobec tego poświęcić na lekcji nieco czasu na gruntowny trening przeliczania jednostek podstawowych na jednostki pochodne i odwrotnie. Jak wskazują dotychczasowe badania przeprowadzone przez Pracownię Przedmiotów Przyrodniczych, część uczniów ma z tą umiejętnością problem nie tylko w gimnazjum, ale również na kolejnym etapie edukacyjnym.

 

Słowa kluczowe

czas | droga | prędkość światła

Utwór jest chroniony prawem autorskim. Zasady i warunki korzystania z niego określa Regulamin Serwisu Bazy Dobrych Praktyk.

"Masz uwagi do treści? Uważasz, że zawiera błąd? Napisz na bnd@ibe.edu.pl

* Chcesz otrzymywać informacje o nowych zadaniach?

Zaprenumeruj newsletter na pierwszej stronie "Entuzjaści Edukacji"

* Słowa kluczowe

absorpcja światła   Akomodacja oka   amperomierz   amplituda   amplituda drgań   analiza tekstu   analiza wykresów   atom wodoru   barwy   bateria   biomasa   bryła sztywna   ciepło   ciepło topnienia   ciepło właściwe   ciężar   ciśnienie   cyfry znaczące   czas   częstotliwość drgań    
.