Fizyka

Wiązka zadań

Doświadczenie Ottona von Guericke

Drukuj

Sugerowane przeznaczenie Praca na lekcji

Zadanie

W 1654 roku w Magdeburgu Otton von Guericke przeprowadził następujące doświadczenie: dwie metalowe wydrążone półkule o średnicy 42 cm każda, o starannie zeszlifowanych krawędziach, zostały do siebie dociśnięte i uszczelnione. Po wypompowaniu większości powietrza z wnętrza powstałej kuli każda z jej części została przywiązana do 8 koni. Pomimo poganiania konie nie były w stanie rozerwać półkul.

Wybierz właściwe odpowiedzi aby uzyskać poprawne stwierdzenie wraz z jego wytłumaczeniem.

(1) Po wypompowaniu ze środka kuli części powietrza, ciśnienie wewnątrz niej było

       `square` A. mniejsze niż

       `square` B. większe niż

       `square` C. takie samo jak

(2) ciśnienie na zewnątrz kuli, ponieważ wewnątrz kuli zmalała 

       `square` A. wilgotność powietrza.

       `square` B. liczba cząstek.

       `square` C. objętość gazu. 

Odpowiedź, podstawa programowa i omówienie zadania

Poprawna odpowiedź

1. A., 2. B.

Wymaganie ogólne

1 Wykorzystanie wielkości fizycznych do opisu poznanych zjawisk lub rozwiązania prostych zadań obliczeniowych.

Wymaganie szczegółowe

3.6. Właściwości materii. Uczeń posługuje się pojęciem ciśnienia (w tym ciśnienia hydrostatycznego i atmosferycznego)

Komentarz

Zadanie dotyczy słynnego doświadczenia, omawianego często w podręcznikach do fizyki. Do jego rozwiązania wystarczy jednak świadomość, że dopompowanie powietrza do koła roweru czy samochodu powoduje wzrost ciśnienia powietrza w tym kole, a usunięcie powietrza (np. przez dziurę) spowoduje spadek ciśnienia poniżej jego wartości początkowej. Trudno nie podejrzewać, że dziś to wiedza niemal potoczna, nawet bez udziału szkoły. Sformułowania: „mam za mało powietrza w tylnym kole roweru” czy też „musimy sprawdzić ciśnienie w przednich kołach naszego samochodu, bo chyba jest za małe” nie są dziś rzadkością.

Taka wiedza powinna wystarczyć do zbudowania prostej analogii: wypompowanie części powietrza z półkul powinno spowodować spadek ciśnienia wewnątrz nich, podobnie jak w oponach. Wydawałoby się też że „wypompowanie części powietrza” jest w sposób dość oczywisty powiązane ze zmniejszeniem liczby cząsteczek. Badanie przeprowadzone na około 100 osobowej grupie absolwentów gimnazjów wykazało jednak, że nie jest to takie oczywiste. Poprawnej odpowiedzi w pierwszej części zadania udzieliła nieco ponad połowa uczniów. Nieznacznie mniej uczniów udzieliło poprawnej odpowiedzi w części drugiej.

Niestety poprawnej odpowiedzi na oba pytania udzieliło zaledwie 27% uczniów. Wprawdzie prawdopodobieństwo przypadkowego trafienia było znacznie niższe (około 11%), ale trudno taki wynik uznać za satysfakcjonujący. Warto też zauważyć, że tylko pojedynczy uczniowie „nabierali się” na kombinację odpowiedzi 1–C i 2–A, najbardziej nieadekwatnej do treści zadania, co mogłoby świadczyć o tym że zdecydowana większość jednak czytała zadanie, a nie tylko losowo zakreślała odpowiedzi.

Badanie wykazało pewną korelację między ogólnymi wynikami ucznia, a rozwiązywalnością tego zadania. Wśród najsłabszych uczniów całe zadanie poprawnie rozwiązało zaledwie 7% uczniów, a więc odsetek znacznie poniżej progu przypadkowego wyboru, podczas gdy wśród najlepszych odsetek dobrych odpowiedzi wyniósł 50%. Zadanie znakomicie nadaje się do roli „inspiratora” ciekawej dyskusji w klasie, mającej na celu uporządkowanie i ugruntowanie wiedzy na temat ciśnienia. 

Słowa kluczowe

ciśnienie | siła

Utwór jest chroniony prawem autorskim. Zasady i warunki korzystania z niego określa Regulamin Serwisu Bazy Dobrych Praktyk.

"Masz uwagi do treści? Uważasz, że zawiera błąd? Napisz na bnd@ibe.edu.pl

* Chcesz otrzymywać informacje o nowych zadaniach?

Zaprenumeruj newsletter na pierwszej stronie "Entuzjaści Edukacji"

* Słowa kluczowe

absorpcja światła   Akomodacja oka   amperomierz   amplituda   amplituda drgań   analiza tekstu   analiza wykresów   atom wodoru   barwy   bateria   biomasa   bryła sztywna   ciepło   ciepło topnienia   ciepło właściwe   ciężar   ciśnienie   cyfry znaczące   czas   częstotliwość drgań    
.