Język polski

Dobra praktyka

Projekt edukacyjny "Nasza szkoła świętuje!"

Drukuj

Autor
Pracownia Języka Polskiego
Krótki opis
Celem projektu jest zorganizowanie Święta Szkoły. Grupa projektowa podejmie szereg działań, które zostaną zaprezentowane podczas głównych obchodów święta. Tymi zadaniami będą: opracowanie kalendarium szkoły, przygotowanie wystawy zawierającej stare fotografie z życia szkoły, nagranie filmu o szkole, zebranie sukcesów szkoły, opracowanie albumu o szkole. Uczniowie sami zaplanują przebieg uroczystości, wykażą się przy tym kreatywnością.
Cele praktyki

Projekt edukacyjny powinien przyczynić się do wzbogacenia  wiedzy uczniów, a także uczyć rozmaitych  sposobów jej wykorzystania, rozwijać umiejętności oraz wpływać na emocjonalne relacje jednostki z otoczeniem, bowiem ważna jest możliwość wspólnego działania określonej grupy młodych ludzi. Projekt pozwala uczniom na samodzielne poszukiwanie różnych źródeł informacji niezbędnych do rozwiązania określonego problemu.

Treść

Załącznik zawiera dokładny opis projektu, w tym zadania, karty pracy i zasady oceniania projektu

Komentarz

Narzędzie pozyskane w toku badania  "Dydaktyka literatury i języka polskiego w gimnazjum w świetle nowej podstawy programowej".

Słowa kluczowe
Załączniki
Linki

Utwór powstał w ramach projektu "Badanie jakości i efektywności oraz instytucjonalizacja zaplecza badawczego” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego


"Masz uwagi do treści? Uważasz, że zawiera błąd? Napisz na bnd@ibe.edu.pl