Język polski

Dobra praktyka

Życie pośmiertne Romea i Julii. Projekt edukacyjny

Drukuj

Autor
Pracownia Języka Polskiego
Krótki opis
Projekt dotyczy żywotności motywu kochanków z Werony w literaturze i sztuce późniejszych epok. Uczniowie wyszukują przykłady dzieł z różnych epok (literatura, malarstwo, plakat, muzyka, teatr i inne), nawiązujących do historii Romea i Julii, bohaterów lektury obowiązkowej.
Cele praktyki

Projekt doskonali umiejętność samokształcenia i docierania do informacji w zakresie kształcenia literacko-kulturowego i korelacji międzyprzedmiotowej (język polski, plastyka, muzyka). Ponadto uwzględnia indywidualne potrzeby, zainteresowania i uzdolnienia uczniów związane z teatrem oraz sztuką.

Treść

Załączniki zawierają dokładny opis projektu, karty pracy, zasady oceniania zadań.

Komentarz

Narzędzie powstało w toku badania "Dydaktyka literatury i języka polskiego w gimnazjum w świetle nowej podstawy programowej".

Słowa kluczowe
Załączniki
Linki

Utwór powstał w ramach projektu "Badanie jakości i efektywności oraz instytucjonalizacja zaplecza badawczego” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego


"Masz uwagi do treści? Uważasz, że zawiera błąd? Napisz na bnd@ibe.edu.pl