Język polski

Dobra praktyka

Mass media - scenariusze lekcji

Drukuj

Autor
Pracownia Języka Polskiego
Krótki opis
Cykl scenariuszy o przejrzystej budowie w ciekawy sposób przybliża uczniów do problemów związanych z korzystaniem z mass mediów i skłania do refleksji nad tym, co czytają i oglądają. Zadania mają zróżnicowany charakter, angażują uczniów, rozwijają umiejętność współpracy w grupie i uzasadniania własnego zdania.
Cele praktyki

Celem pierwszej lekcji jest zweryfikowanie i pogłębienie wiedzy o mass mediach. Dzięki pracy domowej uczniowie będą mieli okazję uświadomić sobie, jak ważna jest potrzeba dokonywania wyboru programu TV. Druga jednostka lekcyjna przygotowuje uczniów do udziału w debacie. Podczas trzeciej lekcji uczniowie biorą udział w debacie, rozwijając swoje umiejętnoiści argumentowania i przemawiania. 

Treść

Załącznik zawiera scenariusze lekcji i wszystkie materiały potrzebne do ich przeprowadzenia.

Komentarz

Narzędzie powstało w toku badania "Dydaktyka literatury i języka polskiego w gimnazjum w świetle nowej podstawy programowej".

Słowa kluczowe
Załączniki
Linki

Utwór powstał w ramach projektu "Badanie jakości i efektywności oraz instytucjonalizacja zaplecza badawczego” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego


"Masz uwagi do treści? Uważasz, że zawiera błąd? Napisz na bnd@ibe.edu.pl