Fizyka

Dobra praktyka

Wyznaczanie prędkości średniej

Drukuj

Autor
Joanna Borgensztajn, Maciej Trzebiński, Michał Sitarz
Krótki opis
Materiały w załączniku zawierają instrukcję do doświadczenia dla uczniów oraz informacje pomocnicze dla nauczyciela.
Przygotuj

taśmę mierniczą, metr krawiecki, długi sznurek lub inny przedmiot, którym możesz zmierzyć długość pomieszczenia oraz stoper lub inne urządzenie do pomiaru czasu

Cele praktyki

Pomoc nauczycielowi oraz uczniom w zrealizowaniu obowiązkowych wymagań doświadczalnych przewidzianych przez podstawę programową.

Treść

w załaczniku

Komentarz

Proponowane tutaj doświadczenie nadaje się do wykorzystania na zajęciach na III etapie edukacyjnym i może być przydatne do realizacji punktu 9.2 podstawy programowej : Uczeń wyznacza prędkość przemieszczania się (np. w czasie marszu, biegu, pływania, jazdy rowerem) za pośrednictwem pomiaru odległości i czasu.

Główną zaletą doświadczenia jest to, że można je wykonać minimalnym nakładem środków, nawet w sytuacji gdy nauczyciel dysponuje bardzo słabo wyposażoną pracownią. Dołączone materiały zawierają instrukcje w dwóch wariantach, przy czym oba warianty są na tyle proste, że uczeń jest w stanie je wykonać przy niewielkim wsparciu nauczyciela, lub też zupełnie samodzielnie.

Doświadczenie może być cenną pomocą zarówno dla początkującego nauczyciela jak i osoby pragnącej wzbgacić swój warsztat dydaktyczny.Nadaje się również do wykorzystania w ramach zastepstwa a jego wariant II celowo został opracowany w taki sposób, że możliwe jest wykonanie go na zajęciach sportowych lub w czasie wolnym.

Słowa kluczowe
Załączniki
Linki

Utwór powstał w ramach projektu "Badanie jakości i efektywności oraz instytucjonalizacja zaplecza badawczego” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego


"Masz uwagi do treści? Uważasz, że zawiera błąd? Napisz na bnd@ibe.edu.pl