Matematyka

Dobra praktyka

Zestaw „Co potrzebne” – liceum

Drukuj

Autor
Pracownia matematyki
Krótki opis
Przedstawiamy kilka sprawdzonych sposobów urozmaicenia przebiegu lekcji matematyki. Pomysły podzieliliśmy na dziewięć zestawów. Każdy z nich krótko omawiamy i ilustrujemy przykładami.
Cele praktyki

Wzbogacenie zajęć o ciekawe, czasem nietypowe, elementy, ale, przede wszystkim, rozbudzenie ciekawości ucznia i podniesienie efektywności nauczania.

Zestaw „Co potrzebne” 

Uczeń musi zrozumieć problem i zastanowić się jakie informacje są mu potrzebne, aby problem rozwiązać.

Treść

Proponujemy odejść od standardowej formy zadań, w których wszystkie potrzebne informacje są podane w treści zadania. Warto, od czasu do czasu, postawić ucznia przed problemem, w którym brakuje danych. Nauczyciel je zna, ale czeka aż uczniowie zdają sobie sprawę jakie informacje są potrzebne do rozwiązania zadania i spytają o nie. Uczeń postawiony w sytuacji, gdy brakuje danych musi zastanowić się jakich danych potrzebuje i jakie pytanie nauczycielowi zadać. W niektórych wypadkach (na przykład, gdy uczniowie spytają o informację, która zbyt ułatwi rozwiązanie) nauczyciel może odmówić podania informacji (‘takiej danej nie mam’).

Słowa kluczowe
Załączniki
Linki

Utwór powstał w ramach projektu "Badanie jakości i efektywności oraz instytucjonalizacja zaplecza badawczego” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego


"Masz uwagi do treści? Uważasz, że zawiera błąd? Napisz na bnd@ibe.edu.pl