Matematyka

Dobra praktyka

Zestaw „Inaczej" – gimnazjum

Drukuj

Autor
Pracownia matematyki
Krótki opis
Przedstawiamy kilka sprawdzonych sposobów urozmaicenia przebiegu lekcji matematyki. Pomysły podzieliliśmy na dziewięć zestawów. Każdy z nich krótko omawiamy i ilustrujemy przykładami.
Cele praktyki

Wzbogacenie zajęć o ciekawe, czasem nietypowe, elementy, ale, przede wszystkim, rozbudzenie ciekawości ucznia i podniesienie efektywności nauczania.

Zestaw „Inaczej"

Zaintrygowanie ucznia nietypowym postawieniem problemu. Zadanie jest przedstawione w sposób niestandardowy, np. z użyciem rekwizytu, ulotki informacyjnej, zdjęcia. 

Treść

Ten pomysł polega na tym, że zadanie, nawet bardzo typowe, może być przedstawione w sposób niestandardowy,  atrakcyjniejszy, barwniejszy niż tekst w podręczniku. Może temu pomóc użycie rekwizytu, artykułu, zdjęcia, filmu wideo, anegdoty, cytatu z literatury, malarstwa czy filmu. Czasem przygotowanie takiego wprowadzenia do zadania wymaga specjalnego przygotowania (np. zrobienia zdjęcia, prezentacji, filmu), ale często ciekawy efekt można uzyskać minimalnym nakładem sił (np. kartka papieru, pudełko o nietypowym kształcie, ulotka informacyjna). Takie postawienie pytania wzbudza zaciekawienie ucznia, proponuje odejście od rutyny i, bardzo często, daje okazję do pokazania matematyki w otaczającym nas świecie.

Słowa kluczowe
Załączniki
Linki

Utwór powstał w ramach projektu "Badanie jakości i efektywności oraz instytucjonalizacja zaplecza badawczego” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego


"Masz uwagi do treści? Uważasz, że zawiera błąd? Napisz na bnd@ibe.edu.pl