Matematyka

Dobra praktyka

Zestaw „Kroki” – liceum

Drukuj

Autor
Pracownia matematyki
Krótki opis
Przedstawiamy kilka sprawdzonych sposobów urozmaicenia przebiegu lekcji matematyki. Pomysły podzieliliśmy na dziewięć zestawów. Każdy z nich krótko omawiamy i ilustrujemy przykładami.
Cele praktyki

Wzbogacenie zajęć o ciekawe, czasem nietypowe, elementy, ale, przede wszystkim, rozbudzenie ciekawości ucznia i podniesienie efektywności nauczania.

Zestaw „Kroki”

Trudny problem poprzedzony jest łatwiejszymi zadaniami, które mogą naprowadzić ucznia na właściwy trop. 

Treść

Warto, nawet uczniów o przeciętnych umiejętnościach, choć od czasu do czasu, postawić przed złożonym zadaniem. Często jednak uczeń czuje się w obliczu takiego zadania bezradny, nie wie jak je 'ugryźć'. Zadania, której proponujemy w tej grupie podzielone są na etapy; pierwsze dwa są podpowiedziami do ostatniego. Ostatnie pytanie ma wysoki stopień trudności i może być postawione bez pierwszych dwóch podpowiedzi. Jednak dla większości uczniów pierwsze etapy zadania pozwalają ustalić uwagę i naprowadzić na właściwy trop. Istotną zaletą takich zadań jest też fakt, że można liczbę etapów dostosować do poziomu uczniów: od najsłabszych oczekujemy rozwiązania pierwszego etapu, od lepszych – dwóch pierwszych etapów, od bardzo dobrych – trzech, od najlepszych – tylko ostatniego etapu, bez podpowiedzi.

Słowa kluczowe
Załączniki
Linki

Utwór powstał w ramach projektu "Badanie jakości i efektywności oraz instytucjonalizacja zaplecza badawczego” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego


"Masz uwagi do treści? Uważasz, że zawiera błąd? Napisz na bnd@ibe.edu.pl