Matematyka

Dobra praktyka

Zestaw „Związki” – liceum

Drukuj

Autor
Pracownia matematyki
Krótki opis
Przedstawiamy kilka sprawdzonych sposobów urozmaicenia przebiegu lekcji matematyki. Pomysły podzieliliśmy na dziewięć zestawów. Każdy z nich krótko omawiamy i ilustrujemy przykładami.
Cele praktyki

Wzbogacenie zajęć o ciekawe, czasem nietypowe, elementy, ale, przede wszystkim, rozbudzenie ciekawości ucznia i podniesienie efektywności nauczania.

Zestaw „Związki”

Prezentujemy zadania o wyraźnie różnych treściach a bardzo pokrewnych metodach rozwiązania celem uświadomienia uczniom występujących między nimi związków.

Treść

W tej grupie przedstawiamy zestawy zadań o wyraźnie różnych treściach, a bardzo pokrewnych metodach rozwiązania. Dobrze sprawdzają się one na lekcjach powtórkowych i podsumowujących. Pozwalają uczniom na zobaczenie omawianych zagadnień w szerszym kontekście, na zauważenie związków między różnymi fragmentami szkolnej matematyki, a także na większą ‘elastyczność’ w stosowaniu poznanych umiejętności.

Załączniki
Linki

Utwór powstał w ramach projektu "Badanie jakości i efektywności oraz instytucjonalizacja zaplecza badawczego” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego


"Masz uwagi do treści? Uważasz, że zawiera błąd? Napisz na bnd@ibe.edu.pl