Biologia

Dobra praktyka

Historia walki z bakteriami chorobotwórczymi

Drukuj

Autor
dr Marcin M. Chrzanowski, Urszula Poziomek, Pracownia Przedmiotów Przyrodniczych IBE
Krótki opis
Plan projektu, 4 karty pracy poświęcone różnym aspektom metody naukowej – dokładności pomiaru, precyzji pomiaru, wiarygodności uzyskiwanych wyników pomiarów (konieczności powtórzeń) oraz zmiennej zależnej i niezależnej.
Cele praktyki

Rozwijanie umiejętności posługiwania się metodą badawczą i rozumowania naukowego. Upowszechnienie wiedzy o historii odkryć naukowych, które przyczyniły się do rozwoju medycyny.

Potencjalne problemy

Realizacja projektu wymaga podziału na grupy, monitorowania systematycznej pracy grup i wszystkich innych czynności, wynikających z natury pracy projektowej.

Komentarz

Materiał dotyczy projektu badawczego, realizującego treści z dwóch działów podstawy programowej.

Słowa kluczowe
Załączniki
Linki

Utwór powstał w ramach projektu "Badanie jakości i efektywności oraz instytucjonalizacja zaplecza badawczego” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego


"Masz uwagi do treści? Uważasz, że zawiera błąd? Napisz na bnd@ibe.edu.pl