Matematyka

Wiązka zadań

Przez trzy

Drukuj

Sugerowane przeznaczenie Praca na lekcji

Zadanie

Na ile sposobów można w miejsce znaku ☼ wstawić cyfrę tak, aby liczba 704☼1 była podzielna przez 3?

A. 3                 B. 4                 C. 5                 D. 6


Odpowiedź, podstawa programowa i omówienie zadania

Poprawna odpowiedź

B

Wymaganie ogólne

4. Użycie i tworzenie strategii. Uczeń stosuje strategię jasno wynikającą z treści zadania, tworzy strategię rozwiązania problemu.

Wymaganie szczegółowe

Komentarz

Jest to zagadnienie zawarte w podstawie programowej szkoły podstawowej, które może pojawić się także na egzaminie gimnazjalnym. Zadanie to dotyczy zagadnień związanych z podzielnością, a konkretnie wymaga znajomości cechy podzielności przez 3.

Podczas pracy uczniów nad zadaniem należy akcentować konieczność uważnego przeczytania jego treści, ponieważ postawione w zadaniu pytanie dotyczy liczby możliwych rozwiązań, a nie konkretnej cyfry, która może być wstawiona w puste miejsce. Mechaniczne wstawianie w  puste miejsce proponowanych cyfr  3, 4, 5, 6 (liczb proponowanych w odpowiedzi) i sprawdzenie, czy otrzymane liczby są podzielne przez 3, nie prowadzi do rozwiązania zadania.


Utwór powstał w ramach projektu "Badanie jakości i efektywności oraz instytucjonalizacja zaplecza badawczego” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

"Masz uwagi do treści? Uważasz, że zawiera błąd? Napisz na bnd@ibe.edu.pl