Matematyka

Wiązka zadań

Większa o 4

Drukuj

Sugerowane przeznaczenie Praca na lekcji, Sprawdzian, Praca domowa

Opis wiązki zadań

b

Zadanie

Ile jest liczb dwucyfrowych spełniających jednocześnie poniższe dwa warunki?

1. Jedna z cyfr jest o 4 większa od drugiej,

2. Obie cyfry są parzyste.

A. 2                 B. 3                 C. 4                D. 5

Odpowiedź, podstawa programowa i omówienie zadania

Poprawna odpowiedź

D

Wymaganie ogólne

4. Użycie i tworzenie strategii. Uczeń stosuje strategię jasno wynikającą z treści zadania, tworzy strategię rozwiązania problemu.

Wymaganie szczegółowe

Komentarz

Zadanie, w którego rozwiązaniu korzysta się wyłącznie z wiadomości zawartych w podstawie programowej szkoły podstawowej. Wymaga ono od ucznia przyjęcia własnej strategii poszukiwania rozwiązania.

Dystraktory w zadaniu zostały dobrane w taki sposób, aby wskazać na konkretne błędne strategie wybierane  przez uczniów. Jeśli uczeń wybrał odpowiedź 2, może to oznaczać, że nie dostrzega on, że druga cyfra liczby może być mniejsza od pierwszej i znalazł tylko liczby 26 i 48. Odpowiedź 3 może wskazywać, że uczeń widzi tylko liczby 84, 62 i 40, czyli liczby w których pierwsza cyfra jest większa od drugiej. Z kolei odpowiedź 4 najczęściej oznacza, że uczeń nie zauważył, że warunki zadania są spełnione przez dwie liczby, których pierwszą cyfrą jest 4: 48 i 40.

Zadanie można bez trudu modyfikować, zmieniając podane warunki.

Słowa kluczowe

liczby naturalne | strategia

Utwór powstał w ramach projektu "Badanie jakości i efektywności oraz instytucjonalizacja zaplecza badawczego” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

"Masz uwagi do treści? Uważasz, że zawiera błąd? Napisz na bnd@ibe.edu.pl