Matematyka

Wiązka zadań

Sześcian

Drukuj

Sugerowane przeznaczenie Praca na lekcji, Praca domowa

Zadanie

Sześcian przedstawiony na rysunku otrzymano po złożeniu jednej z siatek przedstawionych poniżej. Z której? 

A. 

B. 

c. 

D. 

Odpowiedź, podstawa programowa i omówienie zadania

Poprawna odpowiedź

A.

Wymaganie ogólne

2. Wykorzystywanie i interpretowanie reprezentacji. Uczeń używa prostych, dobrze znanych obiektów matematycznych, interpretuje pojęcia matematyczne i operuje obiektami matematycznymi.

Wymaganie szczegółowe

11.1 Bryły. Uczeń rozpoznaje graniastosłupy i ostrosłupy prawidłowe.

Komentarz

Jest to przykład nietypowego zadania sprawdzającego głównie wyobraźnię  przestrzenną. Warto zwrócić uwagę, że wykorzystywane w nim pojęcia matematyczne nie wykraczają poza podstawę programową dla szkoły podstawowej, jednak sposób ich wykorzystania wymaga większego wyrobienia geometrycznego i dla większości uczniów zadanie dostępne będzie dopiero na poziomie gimnazjum.

Uczeń musi umieć przenieść sytuację w przestrzeni na siatkę bryły. Jeśli to zadanie sprawia uczniowi kłopoty, to znak, że potrzebuje on podobnych ćwiczeń kształcących wyobraźnię przestrzenną.


Utwór powstał w ramach projektu "Badanie jakości i efektywności oraz instytucjonalizacja zaplecza badawczego” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

"Masz uwagi do treści? Uważasz, że zawiera błąd? Napisz na bnd@ibe.edu.pl