Matematyka

Wiązka zadań

Szacowanie sum

Drukuj

Sugerowane przeznaczenie Praca na lekcji

Zadanie

Oszacuj, która suma ma wartość większą niż 1.

A. `4/9+5/11`

B. `12/27+18/49`

C. `56/130+2/5`

D. `36/51+16/29`

Odpowiedź, podstawa programowa i omówienie zadania

Poprawna odpowiedź

D.

Wymaganie ogólne

2. Wykorzystywanie i interpretowanie reprezentacji. Uczeń używa prostych, dobrze znanych obiektów matematycznych, interpretuje pojęcia matematyczne i operuje obiektami matematycznymi.

Wymaganie szczegółowe

1.6 Liczby wymierne dodatnie. Uczeń szacuje wartości wyrażeń arytmetycznych.

Komentarz

Uczniowie są przyzwyczajeni do wykonywania na matematyce dokładnych rachunków na dobranych  liczbach. Otrzymują „zgrabne” wyniki, a jeśli nie, to sygnał, że popełnili błąd. Przyzwyczajenie to przeszkadza im rozwiązywać zadania, w których szacowanie znacznie skraca czas rozwiązania, szczególnie gdy widzą ułamki zwykłe.  Nawet nie zwracają uwagi na polecenie „oszacuj”, liczą. Dlatego co jakiś czas warto podsuwać uczniom tego typu zadania do rozwiązania. W powyższym zadaniu wystarczy zauważyć, że tylko w punkcie D oba ułamki są większe niż 0,5, więc ich suma przekroczy 1. Ćwiczenia można modyfikować  – np. prosić uczniów o porównanie sumy trzech odpowiednio dobranych ułamków z liczbą 1.

Słowa kluczowe

szacowanie

Utwór powstał w ramach projektu "Badanie jakości i efektywności oraz instytucjonalizacja zaplecza badawczego” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

"Masz uwagi do treści? Uważasz, że zawiera błąd? Napisz na bnd@ibe.edu.pl