Matematyka

Wiązka zadań

Zaokrąglono liczby

Drukuj

Sugerowane przeznaczenie Praca na lekcji, Sprawdzian, Praca domowa

Zadanie

Oceń prawdziwość podanych zdań. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F – jeśli jest fałszywe.

Zaokrąglenie liczby 625 do pełnych setek stanowi 96% tej liczby.  P   F 
Zaokrąglenie liczby 0,125 do części setnych stanowi 104% tej liczby.  P  F

Odpowiedź, podstawa programowa i omówienie zadania

Poprawna odpowiedź

P, P

Wymaganie ogólne

2. Wykorzystywanie i interpretowanie reprezentacji. Uczeń używa prostych, dobrze znanych obiektów matematycznych, interpretuje pojęcia matematyczne i operuje obiektami matematycznymi.

Wymaganie szczegółowe

1.4 Liczby wymierne dodatnie. Uczeń zaokrągla rozwinięcia dziesiętne liczb.
5.1 Procenty. Uczeń przedstawia część pewnej wielkości jako procent lub promil tej wielkości i odwrotnie.

Komentarz

Zapisaną w podstawie programowej umiejętność zaokrąglania liczb można doskonalić stereotypowo wykonując serie ćwiczeń typowo technicznych. Można też przyjrzeć się zaokrągleniom bliżej i zauważyć, że mogą być bardziej lub mniej dokładne, można zastanowić się, jak tę dokładność mierzyć. Oczywiście, przyjdzie jeszcze czas na rachunek błędów, ale już teraz można propedeutycznie stawiać problemy tego typu, jak w tym zadaniu. Podane są tylko dwa przykłady. Na lekcji , czy w zadaniu domowym może pojawić się ich więcej, łącznie z nietypowymi pytaniami np. czy zaokrąglenie może zwiększyć lub zmniejszyć liczbę o 30%?


Utwór powstał w ramach projektu "Badanie jakości i efektywności oraz instytucjonalizacja zaplecza badawczego” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

"Masz uwagi do treści? Uważasz, że zawiera błąd? Napisz na bnd@ibe.edu.pl