Fizyka

Wiązka zadań

Bieg na czas

Drukuj

Sugerowane przeznaczenie Praca na lekcji, Sprawdzian

Zadanie

W pewien listopadowy dzień Maciek i jego koledzy postanowili zmierzyć swój czas w biegu na 1 km. Dysponowali zegarkiem z sekundnikiem. Startowali jeden po drugim, a Maciek notował czasy ich startu oraz przybycia do mety w tabeli. Po biegu przedstawiały się one następująco:

  start stop czas biegu
Stefan 15.30:12 15.36:42 6 min 30 s
Mirek 15.30:45 15.37:38 6 min 53 s
Jasiek 15.31:13 15.37:43 6 min 30 s
Marcin 15.31:59 15.37:43 5 min 44 s

Które z poniższych stwierdzeń na temat biegu chłopców są prawdziwe? Wstaw X w odpowiednie miejsce w tabeli.

  Stwierdzenie Prawda czy fałsz?
1. Najszybszym z chłopców był Marcin. `square` Prawda / `square` Fałsz
2. Marcin i Jasiek przybiegli do mety jednocześnie. `square` Prawda / `square` Fałsz
3. Stefan jest tak samo szybki jak Jasiek. `square` Prawda / `square` Fałsz
4. Mirek przebiegł linię mety przed Jaśkiem. `square` Prawda / `square` Fałsz

Odpowiedź, podstawa programowa i omówienie zadania

Poprawna odpowiedź

1 - Prawda,

2 - Prawda,  

3 - Prawda,

4 - Prawda

Wymaganie ogólne

4 Posługiwanie się informacjami pochodzącymi z analizy przeczytanych tekstów (w tym popularno-naukowych).

Wymaganie szczegółowe

1.1. Ruch prostoliniowy i siły. Uczeń posługuje się pojęciem prędkości do opisu ruchu/ przelicza jednostki prędkości
8.6. Wymagania przekrojowe. Uczeń odczytuje dane z tabeli i zapisuje dane w formie tabeli

Komentarz

Prezentowane zadanie było rozwiązywane w ramach badania pilotażowego przez 155 uczniów liceów ogólnokształcących. Nietypowym elementem zadania jest fakt niejednoczesnego startu chłopców. W związku z tym udzielenie poprawnej odpowiedzi w przypadku stwierdzeń 1 i 3 wymaga analizy ostatniej kolumny tabeli, natomiast w przypadku stwierdzeń 2 i 4 – przedostatniej. Najprawdopodobniej taka konstrukcja zadania, niejako wymuszająca na uczniu świadomy wybór potrzebnych danych, okazała się największym problemem.

Całość zadania poprawnie rozwiązało 36% uczniów, przy czym stwierdzenia 1 i 3 nie sprawiły uczniom większego problemu – poprawną odpowiedź wybrało w nich odpowiednio 90 i 87% badanych osób. Znacznie więcej kłopotu sprawiły uczniom stwierdzenia 2 i 4, które na pierwszy rzut oka reprezentują podobny poziom trudności. Poprawną odpowiedź wskazało w nich odpowiednio 56 i 57%. Zważywszy na fakt, iż prawdopodobieństwo przypadkowego wyboru poprawnej odpowiedzi w danym wierszu wynosi aż 50%, trudno nie uznać wyników za fatalne.

Wyniki zadania wskazują, iż absolwenci gimnazjów mogą mieć poważne problemy z analizą nawet najprostszych danych, o ile tylko są one przedstawione w sposób nietypowy. Uczniowie bowiem wpadali w schemat myślenia w kategoriach jednoczesnego startu zawodników, choć fakt, że tak nie było, jest bardzo mocno podkreślony – nie tylko w tekście, ale i w danych w tabeli.

Ponadto w naszych badaniach diagnostycznych zauważamy słabszą rozwiązywalność zadań, w których wszystkie prawidłowe odpowiedzi są twierdzące lub przeczące. Najprawdopodobniej uczniowie ulegają mylnemu przeświadczeniu, że jeśli część odpowiedzi brzmiała „tak”, to pozostałe powinny brzmieć „nie”, i starają się dopasować rozwiązanie do tego przekonania.


Utwór powstał w ramach projektu "Badanie jakości i efektywności oraz instytucjonalizacja zaplecza badawczego” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

"Masz uwagi do treści? Uważasz, że zawiera błąd? Napisz na bnd@ibe.edu.pl